grzyby.pl

Tubaria conspersa (Pers.) Fayod

trąbka kłaczkowata
Naucoria conspersa (Pers.: Fr.) Kumm. · Naucoria escharoides (Fr.) Kumm. sensu Ricken · Naucoria furfuracea (Pers.: Fr.) Kumm. sensu Ricken · Tubaria pseudoconspersa Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
Lasy Środkowopomorskie; copyright © by Barbara Kudławiec XL
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
biało filcowata i bulwiasto rozszerzona podstawa trzonu; na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
blaszki w zbliżeniu; na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny niemal cynamonowoczerwonawy, suchy blady, srebrzystobiały; cała powierzchnia kapelusza jest pokryta przez białawe, zamszowato-filcowate resztki osłony, pod nimi powierzchnia gładka, naga, resztki osłony zwieszają się też z brzegu kapelusza; 8-20 (25) mm średnicy, płasko-wypukły, zwykle z wyraźnym wklęśnięciem w centrum; brzeg nie żłobkowany.

Blaszki jasno cynamonowe, początkowo jasno szaro-brązowawe, potem pomarańczo, szeroko przyrośnięte do zbiegających, ostrze biało oszronione.

Trzon ciemnobrązowawy do mięsnoczerwonawego; początkowo z białymi kłaczkami, potem nagi; 30-50 x 2-2.5 mm, podstawa z biała grzybnią, czasami słabo bulwiasta, pusty.

Miąższ cienki, białawy, ochrowo-brązowy pod skórką kapelusza; zapach słaby, nie wyróżniający się, smak łagodny, nieokreślony.Kapelusz higrofaniczny, wilgotny niemal cynamonowoczerwonawy, suchy blady, srebrzystobiały; cała powierzchnia kapelusza jest pokryta przez białawe, zamszowato-filcowate resztki osłony, pod nimi powierzchnia gładka, naga, resztki osłony zwieszają się też z brzegu kapelusza; 8-20 (25) mm średnicy, płasko-wypukły, zwykle z wyraźnym wklęśnięciem w centrum; brzeg nie żłobkowany.

space

Trzon ciemnobrązowawy do mięsnoczerwonawego; początkowo z białymi kłaczkami, potem nagi; 30-50 x 2-2.5 mm, podstawa z biała grzybnią, czasami słabo bulwiasta, pusty.

space

Pileus hygrophanous, moist almost cinnamon-reddish, dry pale, silver-white; entire surface of the pileus covered with whitish, suedelike-tomentose remains of the veil, underneath them surface smooth, glabrous, veil remains pendant also at the margin of the cap; 8-20 (25) mm in diameter, planoconvex, usually distinctly scrobiculate in the centre; margin not striate.

Lamellae light cinnamon, initially light gray-brownish, later orange, adnate to decurrent, edge white powdered.

Stipe dark-brownish to flesh-reddish; initially with white flocci, later glabrous; 30-50 x 2-2.5 mm, base with white mycelium, sometimes slightly bulbous, hollow.

Flesh thin, whitish, ochre-brown under pileal cuticle; smell faint, indistinct, taste mild, indefinite.

Pileus hygrophanous, moist almost cinnamon-reddish, dry pale, silver-white; entire surface of the pileus covered with whitish, suedelike-tomentose remains of the veil, underneath them surface smooth, glabrous, veil remains pendant also at the margin of the cap; 8-20 (25) mm in diameter, planoconvex, usually distinctly scrobiculate in the centre; margin not striate.

space

Stipe dark-brownish to flesh-reddish; initially with white flocci, later glabrous; 30-50 x 2-2.5 mm, base with white mycelium, sometimes slightly bulbous, hollow.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki blado-żółtawe, elipsoidalne, prawie migdałowate; 6-9 (10) x 4-5.3 µm; wysyp jasnoochrowy. Cystydy silnie wydłużono-cylindryczne, bardzo długie (do 72 µm).Zarodniki blado-żółtawe, elipsoidalne, prawie migdałowate; 6-9 (10) x 4-5.3 µm; wysyp jasnoochrowy. Cystydy silnie wydłużono-cylindryczne, bardzo długie (do 72 µm).
Spores pale-yellowish, ellipsoid, almost amygdaliform; 6-9 (10) x 4-5.3 µm; spore print light ochre. Cystidia strongly elongate-cylindrical, very long (up to 72 µm).
Spores pale-yellowish, ellipsoid, almost amygdaliform; 6-9 (10) x 4-5.3 µm; spore print light ochre. Cystidia strongly elongate-cylindrical, very long (up to 72 µm).

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]Niejadalna.[134]

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity gatunek. Owocniki wyrastają latem i jesienią w lasach i poza nimi na terenach trawiastych, w grupach, na ziemi zmieszanej z resztkami drewna i innych resztkach roślinnych.Pospolity gatunek. Owocniki wyrastają latem i jesienią w lasach i poza nimi na terenach trawiastych, w grupach, na ziemi zmieszanej z resztkami drewna i innych resztkach roślinnych.
Widespread. Summer-fall, gregarious on soil mixed with wood pieces, on small wood pieces and on plant remains, in forest, at the edges of forests.
Widespread. Summer-fall, gregarious on soil mixed with wood pieces, on small wood pieces and on plant remains, in forest, at the edges of forests.
Do rodzaju Tubaria należą niewielkie grzyby o cienkim miąższu; kapelusz jest nagi, filcowaty lub z kosmkami osłony; bl. nieco zbiegające, rzadziej szeroko przyrośnięte lub słabo wykrojone, ochrowożółte do brązowych; t. bez pierścienia (u trąbki opierścienionej (Tubaria confragosa) z pierścieniem); zarodniki bez pory rostkowej, blado ochrowe do jasno rdzawożółtych, gładkie; strzępki ze sprzączkami; na ostrzu blaszek znajdują się wrzecionowate lub pękate cheilocystydy. Wyrastają jako saprofity na resztkach drewna i roślin w lasach, zaroślach, ogrodach i polach. Bez praktycznego znaczenia.

Podobne gatunki to trąbka otrębiasta (Tubaria furfuracea) i trąbka otrębiasta (Tubaria furfuracea) tworzą owocniki późną jesienią i zimą na drewnie i jego resztkach.Do rodzaju Tubaria należą niewielkie grzyby o cienkim miąższu; kapelusz jest nagi, filcowaty lub z kosmkami osłony; bl. nieco zbiegające, rzadziej szeroko przyrośnięte lub słabo wykrojone, ochrowożółte do brązowych; t. bez pierścienia (u trąbki opierścienionej (Tubaria confragosa) z pierścieniem); zarodniki bez pory rostkowej, blado ochrowe do jasno rdzawożółtych, gładkie; strzępki ze sprzączkami; na ostrzu blaszek znajdują się wrzecionowate lub pękate cheilocystydy. Wyrastają jako saprofity na resztkach drewna i roślin w lasach, zaroślach, ogrodach i polach. Bez praktycznego znaczenia.

space

To the genus Tubaria belong modestly-sized mushrooms with thin flesh; the cap is glabrous, tomentose or with fibrils of the veil; lamellae slightly decurrent, occasionally adnate or somewhat adnexed, ochre-yellow to brown; stipe without an annulus (in T. confragosa with the ring); spores without germ pore, pale ochre to pale rusty-yellow, smooth; with clamps; on the edge of gills present fusiform or ventricose cheilocistidia. Grow as saprophytes on woody debris and plants in forests, thicket, gardens and fields. Of no practical value.

Similar species- trąbka otrębiasta (Tubaria furfuracea) and trąbka otrębiasta (Tubaria furfuracea) form sporocarps in late autumn and in winter on wood and its debris.

To the genus Tubaria belong modestly-sized mushrooms with thin flesh; the cap is glabrous, tomentose or with fibrils of the veil; lamellae slightly decurrent, occasionally adnate or somewhat adnexed, ochre-yellow to brown; stipe without an annulus (in T. confragosa with the ring); spores without germ pore, pale ochre to pale rusty-yellow, smooth; with clamps; on the edge of gills present fusiform or ventricose cheilocistidia. Grow as saprophytes on woody debris and plants in forests, thicket, gardens and fields. Of no practical value.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.28.bk - Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata); Lasy Środkowopomorskie
28
leg. B.Kudławiec, det. B.Gierczyk
/Lasy Środkowopomorskie/ #3