Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
młode owocniki

uwagi

Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Owocniki makroskopowo identyczne z innymi szyszkówkami - zobacz opis szyszkówki świerkowej (Strobilurus esculentus). Różni się od nich mikroskopowo zaokrąglonymi (a nie szpiczastymi) cystydami na blaszkach. Cecha nie mikroskopowa różnicująca w stosunku do, także rosnącej na szyszkach sosnowych, szyszkówki gorzkawej (Strobilurus tenacellus), to łagodna w smaku powierzchnia kapelusza (nie gorzka).
Sporocarps macroscopically identical with other Strobilurus - see description of szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus). Differs from them microscopically in rounded (not pointed) cystidia on the gills. A characteristic non-microscopic feature, in comparison to also growing on pine-cones szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus), is a mild taste of pileal surface (not bitter).

cechy mikroskopowe

Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Wysyp zarodników jasnokremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6.5-8 × 3-4.5 µm.

space

Spore print light creamy. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 6.5-8 × 3-4.5 µm.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsta. Rośnie na szyszkach sosnowych, często głęboko zagrzebanych w ziemi, wiosną i na początku lata.
Not common. Grows on pine-cones , often deeply buried in the ground, spring and beginning of summer.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna.[134] Używa się tylko kapelusze.
Edible.
W. Wójciak: szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) i szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) z moich fotografii występują obok siebie w lesie sosnowym z domieszką liściastych.

space

Owocniki szyszkówki tęporozwierkowej (Strobilurus stephanocystis) mają kapelusz jaśniejszy, blaszki białe z odcieniem żółtawym (woskowym).

space

W. Wójciak: szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) and szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) in my photos are found growing together in pine forest with a mix of deciduous trees. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) in great quantities, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) together with it, but considerably seldom. Based on my observations, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) have visually darker cap and white gills with a bluish tint. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) have lighter-coloured cap, white gills with a yellowish tint (waxy). However, it does not constitute a rule. Sometimes the differences become slight, especially in mature specimens, and then they can be distinguished only under microscope.

wybrane okazy · selected collections

#3
ww.030424-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C., 1999 — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 4. Strophariaceae, Tricholomataceae. p.180 [80.4]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.193 [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.406 [26III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4460]
    Strobilurus stephanocystis (Hora) Singer · publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Celka 2002, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Lisiewska 2004 , Łuszczyński 2000c, Komorowska 2006, Łuszczyński 2007 , Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Ronikier 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b (as: Strobilurus cfr. stephanocystis), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Łuszczyński i in. 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Stasińska 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016, Grzesiak i in. 2017a, Kujawa i in. 2017, Ślusarczyk 2016, Mleczko i Beszczyńska 2015, Friedrich 2010a, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Bartoszek i Mleczko 2019, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018 , Kujawa i in. 2020, Stasińska i Sotek 2020, Grzesiak i in. 2020, Friedrich 2020, Ławrynowicz i in. 2004, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji