grzyby.pl
niejadalny

Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer (1962)

szyszkówka tęporozwierkowa
Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
24.04.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
młode owocniki
Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
młode owocniki

uwagi

Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Owocniki makroskopowo identyczne z innymi szyszkówkami - zobacz opis szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus). Różni się od nich mikroskopowo zaokrąglonymi (a nie szpiczastymi) cystydami na blaszkach. Cecha niemikroskopowa różnicująca w stosunku do, także rosnącej na szyszkach sosnowych, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) to łagodna w smaku powierzchnia kapelusza (nie gorzka).

Sporocarps macroscopically identical with other Strobilurus - see description of szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus). Differs from them microscopically in rounded (not pointed) cystidia on the gills. A characteristic non-microscopic feature, in comparison to also growing on pine-cones szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus), is a mild taste of pileal surface (not bitter).

cechy mikroskopowe

Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Wysyp zarodników jasnokremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6.5 – 8 × 3 – 4.5 µm.

space

Spore print light creamy. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 6.5 – 8 × 3 – 4.5 µm.

space

występowanie

Nieczęsta. Rośnie na szyszkach sosnowych, często głęboko zagrzebanych w ziemi, wiosną i na początku lata.

Not common. Grows on pine-cones , often deeply buried in the ground, spring and beginning of summer.

wartość

Jadalna.

Edible.

komentarz

Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)
Strobilurus stephanocystis right, Strobilurus tenacellus left
W. Wójciak: szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) i szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) z moich fotografii występują razem w lesie sosnowym z domieszką liściastych. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) masowo, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) razem z nim, ale znacznie rzadziej. Według moich obserwacji, wizualnie szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) mają ciemniejszy kapelusz a blaszki białe z odcieniem niebieskawym. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) mają kapelusz jaśniejszy, blaszki białe z odcieniem żółtawym (woskowym). Nie jest to jednak reguła. Niekiedy różnice te się zacierają szczególnie u starszych egzemplarzy, a wtedy na pewno można rozróżnić je jedynie pod mikroskopem.

W. Wójciak: szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) and szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) in my photos are found growing together in pine forest with a mix of deciduous trees. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) in great quantities, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) together with it, but considerably seldom. Based on my observations, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) have visually darker cap and white gills with a bluish tint. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) have lighter-coloured cap, white gills with a yellowish tint (waxy). However, it does not constitute a rule. Sometimes the differences become slight, especially in mature specimens, and then they can be distinguished only under microscope.