grzyby.pl

Amanita magnivolvata Aalto [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor wielkopochwowy
Amanita pachyvolvata? (Bon) Krieglsteiner [🔉 a·ma·ni·ta *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita magnivolvata (muchomor wielkopochwowy)
Amanita magnivolvata (muchomor wielkopochwowy)
Amanita magnivolvata (muchomor wielkopochwowy)

opis

Kapelusz brązowoszary od jasnoszarego, ciemniejszy w centrum; 70-100 mm średnicy, półkulisty, wypukły, z szerokim garbkiem w centrum, bez przylegających resztek osłony; brzeg silnie prążkowany na odcinku kilkunastu mm.

space

Trzon 100-200 x 15-30 mm, rozszerzający się ku postawie, bez bulwy; biały; bez pierścienia; pochwa silna, błoniasta, trwała, bardzo gruba (do 10 mm), biała z wiekiem z małymi rdzawymi plamami; w dolnej częsci przylegająca, z górze odstająca, sięgająca do 1/3 wysokości trzonu.

space

Pileus brown-gray to light gray, darker in the centre; 70-100 mm in diameter, hemispherical, convex, broadly umbonate, without adpressed veil remains; margin distinctly striate up to a dozen or so mm.

space

Stipe 100-200 x 15-30 mm, widening towards the base, lacking a bulb; white; without a ring; volva distinct, membranous, strong, very thick (up to 10 mm), white and with age with tiny rusty spots; in lower part adhering, at the top hanging loosely, up to 1/3 of the stipe.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 9-12 × 8-10 µm.

występowanie

Brak w czekliście.[105]
Rzadki. W lasach mieszanych, pod świerkami, w parkach i ogrodach. A. pachyvolvata pod drzewami liściastymi
Rare. In mixed forests, under spruce, in parks and gardens. A. pachyvolvata under beech, oak.

uwagi

Nie ma jasności czy Amanita pachyvolvata nie jest synonimem tego gatunku. muchomor wielkopochwowy (Amanita magnivolvata) wyróżnia się elipsoidalnymi zarodnikami, podczas gdy Amanita pachyvolvata ma prawie kuliste.
There is no consensus whether Amanita pachyvolvata is synonymous with this species. muchomor wielkopochwowy (Amanita magnivolvata) have ellipsoid spores, whereas Amanita pachyvolvata subglobose ones.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Galli, R., 2001 — Le Amanite. p.90,64 [78]
  • http://www.funghiitaliani.it/schede/buone/Amanita%20magnivolvata/Amanita%20magnivolvata1.htm
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji