Tx: 331
grzyby.pl

Amanita verna Bull. ex Lam. [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor wiosenny
Amanita decipiens (Trimbach) Jacquet. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita phalloides var. verna (Bull.) Lanzi [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita verna var. decipiens Trimbach [🔉 a·ma·ni·ta * wa·ri·e·tas *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita verna (muchomor wiosenny)
pokrój
Amanita verna (muchomor wiosenny)
Amanita verna (muchomor wiosenny)
Amanita verna (muchomor wiosenny)
młody owocnik
Amanita verna (muchomor wiosenny)
pierścień i brzeg kapelusza
Amanita verna (muchomor wiosenny)
starszy i młodszy owocnik
Amanita verna (muchomor wiosenny)
podstawa trzonu, pochwa

owocnik

Kapelusz biały do kremowego (zwłaszcza z wiekiem i w centrum); (40)60-80(110) mm średnicy, początkowo owalny do półkulistego, z wiekiem wypukły do płaskiego; powierzchnia delikatnie promieniście włókienkowata lub gładka, matowa, wilgotna nieco lepka, rzadko z przyczepionymi łatkami osłony; brzeg ostry, gładki.

space

Trzon biały; 70-100(120) × 10-15 mm, równogruby, nieco zwężający się ku górze, pełny, z wiekiem pusty; powierzchnia powyżej pierścienia gładka, poniżej z drobnymi, przylegającymi kłaczkami; pierścień błoniasty, biały, delikatny, często rozerwany; podstawa trzonu bulwiasta i otoczona błoniastą, workowatą pochwą, barwy białej, z wiekiem żółknącą.

space

Pileus white to cream-coloured (particularly with age and in the centre); (40)60-80(110) mm in diameter, initially ovoid to hemispherical, with age convex to flat; surface slightly radially fibrillose or smooth, dull, subviscid when wet, seldom with adhering patchy remnants of the veil; margin acute, smooth.

space

Stipe white; 70-100(120) × 10-15 mm, equal, slightly tapering towards the apex, solid, with age hollow; surface above the ring smooth, below with tiny, adpressed flocci; the ring membranous, white, delicate, often torn; base stipe bulbous and surrounded by membranous, baggy volva, white-coloured, with age yellowing.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste do szerokoelipsoidalnych, gładkie, 9-11 × 7-9 µm.
Spore print white. Spores subglobose to broadly ellipsoid, smooth, 9-11 × 7-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Prawdopodobnie w Polsce nie występuje a podawane znaleziska to zapewne muchomor jadowity (Amanita virosa) lub muchomor zielonawy odm. biała (Amanita phalloides var. alba) [105]. Amanita verna to gatunek ciepłolubny, spotykany w rejonie śródziemnomorskim. Owocniki wyrastają wiosną, w miejscach ciepłych, w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami, na glebach neutralnych lub wapiennych.
Rare, prefers warm localities in mediterrane region. Spring, in hardwood forests, usually under Quercus, on neutral or calcareous soils.

jadalne czy trujące? 🔴

Gatunek śmiertelnie trujący, analogicznie jak muchomor zielonawy (Amanita phalloides).
Amanita virosa (muchomor jadowity)
Amanita virosa (muchomor jadowity) · pokrój
Od podobnej albinotycznej formy białej odmiany muchomora zielonawego (Amanita phalloides var. alba) odróżnia się mniejszymi rozmiarami, powierzchnią kapelusza i trzonem bez wrośniętych włókienek i białą barwą.

space

Zobacz stronę porównania białych muchomorów: Amanita phalloides, A. virosa i A. verna.

space

muchomor wiosenny (Amanita verna) is the probable cause of fatal mistakes with pieczarka (Agaricus) - the latter lacks a bulbous base with volva, its gills with age become brown and spore print in Agaricus is dark brown. See page comparing similar white Amanita.

wybrane okazy · selected collections

#6
mj.040619-1
leg. Mírek Junek
/Ratiskovice, Słowacja/
#3
bc.950616-2
leg. Bohdan Cienciała
/Ratíškovice, Roztrhánky, Czechy – pod dębami/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Amanita verna Bull. ex Lam. [🔉 a·ma·ni·ta *]Amanita decipiens (Trimbach) Jacquet. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita phalloides var. verna (Bull.) Lanzi [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita verna var. decipiens Trimbach [🔉 a·ma·ni·ta * wa·ri·e·tas *](pl) muchomor wiosenny
Amanita (gr., subst., f) — nazwa rodzaju grzybów muchomor (Amanita) od greckiego amanitai - dla bliżej nieokreślonych grzybów jadalnych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji