29.12.2005

Zmiana wyglądu obrazków pokazujących występowanie grzybów. O ile zalety nowego systemu będzie można w pełni docenić w sezonie to nowo dodane histogramy przebiegu ubiegłych sezonów można ocenić już teraz.

11.12.2005

* nowe strony: (new species pages):
żagiewka anyżkowa (Neofavolus suavissimus), twardziak (Lentinus) (nowy klucz),
boczniaczek pomarańczowożółty (Phyllotopsis nidulans),


* uzupełnione i rozszerzone klucze do: boczniak (Pleurotus), boczniakowate (Pleurotaceae), żagwiowate (Polyporaceae), gąskowate (Tricholomataceae), krowiakowate (Paxillaceae),


* nowe fotografie (new photographs):
twardoskórzak łuskowaty (Neolentinus lepideus)

08.12.2005

* Podsumowanie sezonu grzybobrań 2005.


* Większość nowo dodawanych fotografii (i sukcesywnie niektóre starsze) posiada "wbudowany" przymiar-skalę umożliwiający łatwą orientację w rozmiarze grzybów lub ich części. Przykład na tej stronie: grzybówka pomarańczowoostrzowa (Mycena aurantiomarginata).


* nowe strony: (new species pages):
szczeciniak żółtobrzegi (Hydnoporia tabacina),


* nowe fotografie (new photographs):
łuskwiak topolowy (Hemipholiota populnea),
pierścieniak uprawny (Stropharia rugosoannulata),
miękusz rabarbarowy (Hapalopilus rutilans),
naziemek białawy (Albatrellus ovinus),
prószyk brudzący (Bulgaria inquinans),
rdzawoporka gąbczasta (Fuscoporia contigua) (microphotographs),27.11.2005


* nowe strony: (new species pages):
grzybówka chlorowonna (Mycena leptocephala),
grzybówka pomarańczowoostrzowa (Mycena aurantiomarginata),
drobnołuszczak pomarszczony (Pluteus phlebophorus),
twardzioszek bukowy (Rhizomarasmius setosus),

zasłonak słomkowożółty (Calonarius elegantior),
zasłonak bananowy (Cortinarius nanceiensis),

kolcówka jabłoniowa (Noblesia crocea),

maczużnik nasięźrzałowy (Cordyceps ophioglossoides),
maczużnik bojowy (Cordyceps militaris),
buławinka czerwona (Claviceps purpurea),* nowe fotografie (new photographs):
opieńka żółtawa (Armillaria lutea), grzybówka hełmiasta (Mycena galericulata), Tarzetta catinus,
sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus),
płomyczka galaretowata (Guepinia helvelloides),

6.11.2005

* nowe strony: (new species pages):
olszóweczka miodowożółta (Alnicola escharoides),
olszóweczka szerokoblaszkowa (Alnicola scolecina),
olszóweczka czeska (Alnicola bohemica),

30.10.2005

* w 2005 roku została wydana tzw. czeklista grzybów wielkoowocnikowych, podstawczaków Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]. Zawiera ona wiele zmienionych "polskich naukowych" nazw grzybów. Zmiany są nieraz rewolucyjne (np. wieruszka to teraz dzwonkówka, szmaciak gałęzisty to teraz siedzuń sosnowy, łuskowiec - drobnołuszczak, itd.). Tym niemniej jednak oceniam je pozytywnie. Propozycja zmian, nawet gdy dyskusyjna, to jest dobrze uargumentowana i generalnie "nowe polskie nazwy naukowe" lepiej pasują do charakterystycznych cech poszczególnych gatunków i rodzajów grzybów. Oceniam, że początkowo ta zmiana może być kłoptliwa i budzić mieszane uczucia, jednak w kilkudziesięcioletniej perspektywie warto aby nowe nazwy, jako celniejsze, wyparły dotychczas używane.


Nowe "polskie nazwy naukowe" zostały niniejszym wprowadzone jako główne do atlasu grzyby.pl. "Stare nazwy naukowe" są podane na stronach jednostek systematycznych w nawiasie kwadratowym za nową nazwą, a w skorowidzu są linkami podanymi kursywą.

25.10.2005

* opis rodzaju olszóweczka (Naucoria), wskazówki do oznaczania, klucz,


* strona rodzaju olszóweczka (Naucoria) prezentuje też nowy układ klucza zastosowany na poziomie rodzaju,


* do (wybranych) stron gatunkowych dodana została sekcja "wybrane znaleziska" - są to linki zestawiające wszystkie fotografie, mikrofotografie, pomiary i dodatkowe informacje konkretnych znalezisk danego gatunku,


* rozszerzona została informacja o barwnikach mikroskopowych, o ich przygotowaniu i działaniu,

31.08.2005


* Znacznie zmieniona została strona klucza głównego "po obrazkach".


* Zmieniona została struktura stron początkowych klucza.


* Dodane zostały nowe strony:


- strona wprowadzająca klucza do oznaczania grzybów,


- klucz główny do grzybów kapeluszowych-blaszkowych,


- grzyby intrygujące - najczęściej o nie pytają,


- skorowidz systemowy - system klasyfikacji grzybów użyty w tym przewodniku.


* Adekwatnie został zmieniony wygląd strony głównej przewodnika.


* Rozszerzono artykuł o sporządzaniu wysypu zarodników.


* Fotografie na stronie polownica południowa (Cyclocybe cylindracea) przestawiały wyjątkowo duże i masywne okazy łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis) i zostały usunięte z tej strony.

14.07.2005

* nowe strony: (new species pages):
mleczaj bukowy (Lactarius subdulcis),
galaretówka przejrzysta (Neobulgaria pura),10.07.2005


* nowe strony: (new species pages):
bokówka biała (Pleurocybella porrigens), fałdówka kędzierzawa (Plicaturopsis crispa),
lejkownik kubkowatokapeluszowy (Pseudoclitocybe cyathiformis) (fot. Marek Snowarski i Bohdan Cięciała), lejkownik beskidzki (Pseudoclitocybe beschidica),
lejkownica nadrzewna (Ossicaulis lignatilis),
grzybówka żelatynowoblaszkowa (Mycena vulgaris),
hełmówka pniakowa (Galerina triscopa), ciżmówka płaska (Crepidotus applanatus),
strzępiak malutki (Inocybe petiginosa),


* opis rodzaju ciżmówka (Crepidotus), wskazówki do ich oznaczania, szkielet klucza,


* uzupełniony opis rodzaju strzępiak (Inocybe), wskazówki do oznaczania, szkielet klucza,4.07.2005


* opis rodzaju hełmówka (Galerina), wskazówki do ich oznaczania,


* nowe strony: (new species pages):
gąbkowiec północny (Spongipellis ambiens),


* nowe fotografie (new photographs):
muchomor złotawy (Amanita ceciliae),

29.06.2005


* klucz do oznaczania drobnych gatunków w rodzaju opieńka (Armillaria), uwagi na temat oznaczania opieniek,


* nowe strony: (new species pages):
łysostopek wrzecionowatotrzonowy (Gymnopus fusipes), opieńka ciemna (Armillaria ostoyae), opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea), opieńka północna (Armillaria borealis), opieńka żółtawa (Armillaria lutea), opieńka cebulotrzonowa (Armillaria cepistipes),


* nowe fotografie (new photographs):
łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis),
okratek australijski (Clathrus archeri),

23.06.2005

* nowe strony: (new species pages):
monetnica sucha (Rhodocollybia filamentosa) (fot. Marek Snowarski), oranżówka wrzecionowatozarodnikowa (Byssonectria fusispora) (fot. Piotr Perz),


* nowe fotografie (new photographs): pieprznik blady (Cantharellus pallens) (fot. Piotr Perz),


* Wydzielenie ze strony rodzaju pieniążek (Collybia) (w dawnym, szerokim rozumieniu) obecnie stosowanych rodzajów łysostopek (Gymnopus), monetnica (Rhodocollybia).


* Zmiany układu kolorystyki i parametrów druku w kierunku zwiększenia ergonomii i czytelności strony. W szczególności powrót do bardziej standardowej kolorystyki linków. Kolejne udoskonalanie prezentacji w menu pozycji w strukturze atlasu - teraz także dla stron z części ogólnej atlasu o wielopoziomowej strukturze.

17.04.2005

* nowe strony: (new species pages):
lepkoząb brązowy (Gloiodon strigosus),
suchogłówka korowa (Phleogena faginea),
żyłkowiec różowawy (Rhodotus palmatus),
dzwonkówka owłosiona (Entoloma dysthaloides),
gołąbek olszowy (Russula alnetorum),
drobnołuszczak czarnoostrzowy (Pluteus atromarginatus),
* nowe fotografie (new photographs):
naziemek białawy (Albatrellus ovinus),
guzoczyrka dębowa (Fomitiporia robusta),
piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens),
drobnoporek sproszkowany (Ptychogaster albus),


Struktura menu nawigacyjnego (na górze i dole strony) zmieniona na czytelniejszą - w osobnym wierszu jest pokazana pozycja strony w drzewie podziału systematycznego.


10.04.2005


* nowe strony: (new species pages):
łuskwiak karbowany (Hemistropharia albocrenulata),
pierścieniak okazały (Stropharia hornemannii),
rycerzyk oliwkowożółty (Tricholomopsis decora),
smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum),

trąbka opierścieniona (Tubaria confragosa),
pieniążek ciemnobulwkowy (Collybia tuberosa),
pieniążek żółtobulwkowy (Collybia cookei),
goździeńczyk pomarszczony (Clavulina rugosa),
zasłonak bagienny (Cortinarius uliginosus) (+ znacznie zmieniony, za Beranem, klucz do skórzak (Cortinarius subgen. Cortinarius sect. Dermocybe)),
jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica),
pniareczka różowa (Rhodofomes roseus),* nowe fotografie (new photographs):
gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum),
twardziaczek kapuścianny (Paragymnopus perforans),
szczetkostopek szpilkowy (Gymnopus androsaceus),
błyskoporek szczotkowaty (Inonotus hispidus),* mikrofotografie (microphotographs): gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum), gołąbek kruchy (Russula fragilis),22.03.2005


* nowe strony: (new species pages):
gwiazdosz koronowaty (Geastrum coronatum) (fot. Krzysztof Kujawa),
gwiazdosz wzniesiony (Geastrum fornicatum) (fot. Krzysztof Kujawa, fot. Míla Dobesová),
gwiazdosz brodawkowy (Geastrum corollinum) (fot. Krzysztof Kujawa),
gwiazdosz potrójny (Geastrum triplex) (fot. Stanislav Jirasek, Mirek Junek, Marek Snowarski),
gwiazdosz czteropromienny (Geastrum quadrifidum) (fot. Bohdan Cienciała),
gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum) (fot. Krzysztof Kujawa),
* nowe fotografie (new photographs):
gwiazdosz frędzelkowany (Geastrum fimbriatum), gwiazdosz długoszyjkowy (Geastrum pectinatum) (fot. Marek Snowarski).* mikrofotografie (microphotographs): gwiazdosz potrójny (Geastrum triplex), gwiazdosz frędzelkowany (Geastrum fimbriatum), gwiazdosz długoszyjkowy (Geastrum pectinatum),Dziękuję Annie Kujawie za uwagi praktyczne dotyczące cech diagnostycznych gwiazdoszy.* poprawki: usunięte fotografie ze strony kruchaweczka białoostrzowa (Psathyrella bifrons) - brak eksykatu uniemożliwia weryfikacje oznaczenia gatunku,

26.02.2005

* nowe strony: (new species pages):
lakownica brązowoczarna (Ganoderma carnosum), gołąbek ciemnopurpurowy (Russula atropurpurea),


* nowe mikrofotografie (new microphotographs):
gąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum), wilgotniczka jasna (Gliophorus laetus), gąsówka fioletowawa (Lepista nuda), Russula cicatricata, mleczaj bezstrefowy (Lactarius azonites),

20.01.2005


* podsumowanie doniesień o występowaniu jadanych grzybów jadalnych w 2004 - masę ciekawych mapek gdzie i kiedy rosły grzyby a kiedy i gdzie ich nie było,


19.01.2005


* nowe artykuły z cyklu o fotografowaniu (także i grzybów): o kadrowaniu,
palące pytane Wyostrzać? Ile wyostrzać?, o skali odwzorowania ujęcia,

15.01.2005

* nowe strony: (new species pages):
koronica ozdobna (Sarcosphaera coronaria),
kolczakówka piekąca (Hydnellum peckii) (fot. Mirek Junek),
buławka obcięta (Clavariadelphus truncatus) (fot. Bohdan Cienciała),
naparstniczka stożkowata (Verpa conica),
dzwonkówka tarczowata (Entoloma clypeatum) (fot. Darek Karasiński),


* nowe fotografie (new photographs):
maślak dęty (Suillus cavipes),
promieniak wilgociomierz (Astraeus hygrometricus),
muchomor wiosenny (Amanita verna),
Phallus hadrianii (fot. Mirek Junek),
masłoborowik królewski (Butyriboletus regius),
aksamitkówka złota (Phaeolepiota aurea),
buławka pałeczkowata (Clavariadelphus pistillaris),
płomyczka galaretowata (Guepinia helvelloides) (fot. Radomil Knížek),
hełmówka jadowita (Galerina marginata),
borowikowiec tęgoskórowy (Pseudoboletus parasiticus),
szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus),
czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea),
pierścieniak uprawny (Stropharia rugosoannulata),
łuskwiak topolowy (Hemipholiota populnea),
piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens),
gąska niekształtna (Tricholoma portentosum),
sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus),
mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor) (fot. Darek Karasiński),
buławka rurkowata odmiana typowa (Macrotyphula fistulosa var. fistulosa),
klejówka świerkowa (Gomphidius glutinosus),
ponurnik aksaminty (Tapinella atrotomentosa) (fot. Marek Snowarski).
12.01.2005


* nowe strony: (new species pages):
buławka pałeczkowata (Clavariadelphus pistillaris) (fot. Marcin S. Wilga),
buławka rurkowata odmiana typowa (Macrotyphula fistulosa var. fistulosa) (fot. Stanislav Jirasek),
maślak trydencki (Suillus tridentinus) (fot. Bohdan Cienciała),
maślak błotny (Suillus flavidus), czyrenica porzeczkowa (Phylloporia ribis) (fot. Marek Snowarski),


* nowe fotografie (new photographs):
borowik szlachetny (Boletus edulis),
borowik usiatkowany (Boletus reticulatus),
goryczak żółciowy (Tylopilus felleus),
modroborowik ponury (Suillellus luridus),
Boletus erythropus,
ozorek dębowy (Fistulina hepatica),
żółciak siarkowy (Laetiporus sulphureus),
siedzuń sosnowy (Sparassis crispa)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji