grzyby.pl

Byssonectria fusispora (Berk.) Rogerson & Korf

oranżówka wrzecionowatozarodnikowa
Byssonectria aggregata (Berk. & Broome) Rogerson & Korf · Inermisia aggregata (Berk. & Broome) Svrček · Inermisia fusispora (Berk.) Rifai
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Byssonectria fusispora (oranżówka wrzecionowatozarodnikowa)
Byssonectria fusispora (oranżówka wrzecionowatozarodnikowa)
Byssonectria fusispora (oranżówka wrzecionowatozarodnikowa)
Byssonectria fusispora (oranżówka wrzecionowatozarodnikowa)
Byssonectria fusispora (oranżówka wrzecionowatozarodnikowa)

cechy makroskopowe

Owocniki żółtopomarańczowe do czerwonopomarańczowych; początkowo kuliste, potem otwierające się na szczycie, pucharowate, miseczkowate, z wiekiem płaskie, 0.5-3 mm średnicy; bez trzonka, osadzone w grupach po kilkadziesiąt ściśle przylegających do siebie owocników, przyrośniętych do wyraźnego białawego subiculum; brzeg miseczki z białymi włókienkami.

cechy mikroskopowe

Zarodniki wrzecionowate, gładkie, hialinowe, z dwoma dużymi kroplami i kilkoma mniejszymi, 20-25 × 8-10 µm. Worli z ośmioma zarodnikami. Parafizy wydłużone, cienkie, z przegrodami, ich zakończenia nieznacznie maczugowato zgrubiałe i czasem nieco zagięte, do 6 µm szerokości.

występowanie

Byssonectria fusispora (oranżówka wrzecionowatozarodnikowa)
Stosunkowo częsty. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, na gołej ziemi, na opadłych szczątkach roślinnych, na wypaleniskach, w lasach liściastych i iglastych.

uwagi

Podobne owocniki tworzą gatunki z rodzaju Octospora. Żyją one w symbiozie z mchami.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
znaleziska Byssonectria fusispora na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-89 162692 CB-24 253880 DE-46 212947 230655 DE-55 162077 DE-65 258546 180695 DE-66 126338 DE-82 93066 92935 DG-13 98080 FG-22 200401 GC-02 163146

ID92935 Byssonectria fusispora; ok.50m N od trasy Częstochowa-Lubliniec za granicą zabudowy Blachowni,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-82; 2008.02.25; bór mieszany sosna,brzoza,dąb,pojedyncze graby; wśród opadłych,gnijących grabowych liści dwie grupy ok 1 m od siebie,każda po kilkaset owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 152283

ID93066 Byssonectria fusispora; Blachownia,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-82; 2008.02.29; bór wilgotny sosna,świerk,brzoza,kruszyna,pojedyncze dęby; na rozkopanej przez zwierzęta ściółce pod świerkiem grupa kilkuset owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: tak
uwagi: stanowisko oddalone ok.1 km NE od ID 92935
fot. 152703 fot. 152704

 ID98080  Byssonectria fusispora; Ostre, Beskid Śląski, DG-13; 2008.04.24; Las świerkowy (około 30 letni) z domieszką jodły i buka; na ściółce (igły świerka) kilka grup po kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/PCH/16.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 49 38'54"; E 19 04'17"; 783 m n.p.m.

fot. 164309 fot. 164310 fot. 164311

 ID126338  Byssonectria fusispora; Niesulów, woj.łodzkie, DE-66; 2009.03.06; las mieszany, głównie sosna, dąb; na ściółce w licznej grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/KK/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 229559 fot. 229560 fot. 229561 fot. 229562

 ID162077  Byssonectria fusispora; 1,5 km SW,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.03.20; zarośla nad strumieniem-wierzba,czeremcha,bez czarny,świerk,leszczyna; na piaszczystej ziemi przemieszanej ze ściółką,pod świerkami kilka grupek blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 325260 fot. 325261 fot. 325262 fot. 325263

Z tego samego miejsca podawałem już naparstniczkę stożkowatą (96819),krążkownice wrębiastą (100236),orzechówkę mączystą (96208),czarkę austriacką (96824) i czyrenia (124142)

 ID162692  Byssonectria fusispora; Gdańsk Oliwa dolina Czystej wody, woj. pomorskie, CA-89; 2010.04.02; Las świerkowy,mszysty i porośnięty jerzynami; w ściółce świerkowej jedno gniazdo grzybków; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Perz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/11.01.11, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 327750 fot. 327751 fot. 327752
N 54*24,232'
E 018*31,401'
86 m.npm

 ID163146  Byssonectria fusispora; 5-6 km. na wschód od Supraśla, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-02; 2010.04.06; Stary mieszany las puszczański; tuż obok (u podstawy) pnia świerkowego, na ziemi , miejsce bardzo mokre tuż obok śródleśnego bajorka jedna większa kępka owocników, tuż obok kilka owocników pojedyńczych; leg. Mirosław Gryc; det. Piotr Perz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MG/11.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 329679 fot. 329680 fot. 329681

 ID180695  Byssonectria fusispora; 2 km SW, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2009.03.14; wilgotny, mieszany fragment lasu - sosna,świerk,brzoza; na ściółce kilkaset owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/JN/10.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 13,25"N , 19st 23' 20,8"E

Znalezisko prezentowane w tym wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/230104.html

 ID200401  Byssonectria fusispora; Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2012.04.15; nasadzenia świerkowe z domieszką innych drzew; ściółka świerkowa w grupie kilkadziesiąt owocników lub nawet kilkaset; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził mikroskopowo Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/AH/120415/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 495302 fot. 495303

 ID212947  Byssonectria fusispora; Radomsko, las pomiędzy linią kolejową a ul.Bat. Chłopskich; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.04.14; podmokły las liściasty -olchy, topole, osiki i inne; na gołej ziemi luźne skupisko kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 18/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 21,98" N i 19st 26' 18,72" E

fot. 556633 fot. 556634

siedlisko
fot. 556635

 ID230655  Byssonectria fusispora; Radomsko, las pomiędzy linią kolejową a ul.Górnickiego; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.01.11; ols; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 15/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 0,13" N i 19st 26' 44,5" E

fot. 635688 fot. 635689 fot. 635690

ID253880 Byssonectria fusispora; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2015.01.10; sosna, brzoza; ściółka, mech, igliwie jeden płat; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 732300 fot. 732301

 ID258546  Byssonectria fusispora; 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2015.03.08; kępa osik na skraju lasu; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/28.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 1,3 " N i 19st 23' 19,3" E

fot. 751308 fot. 751309 fot. 751310 fot. 751311

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji