grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja

trąbka opierścieniona
Tubaria confragosa (trąbka opierścieniona)
pokrój; 06.10.2004, Czechy, Szumava, PR Kyselovski Prales; copyright © by Marek Snowarski
GREJ: ID231059 (© autora fot.)
GREJ: ID294108 (© autora fot.)

opis

Tubaria confragosa (trąbka opierścieniona)
Kapelusz ceglastoczerwony, ciemno rdzawobrązowy do brązowego, higrofaniczny, wysychając blednie, mięsnoochrowy; 15 – 40 (70) mm średnicy, wypukły, z wiekiem płaski i w centrum wklęsły; powierzchnia kapelusza początkowo dość gęsto pokryta drobnymi kłaczkami osłony, potem łysieje i kłaczki są widoczne głównie na brzegu kapelusza.

space

Trzon jaśniejszej barwy niż kapelusz, z resztkami białej osłony poniżej pierścienia; z cienkim, błoniastym pierścieniem; 50 – 80 (100) × 2 – 5 (8) mm, równogruby lub rozszerzony ku podstawie.

space

zarodniki

Zarodniki 6.5 – 7 × 4.5 – 5 µm.

występowanie

GREJ: ID294108 (© autora fot.)
Bardzo rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, na rozkładającym się drewnie drzew liściastych, na brzozie, buku, olszy, wierzbie, także na drewnie iglastym, często już porośniętym przez mech; w miejscach wilgotnych, w pobliżu i na torfowiskach, częściej w terenach górskich.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wartość

Niejadalna.

Indedible.

uwagi

Jedyny gatunek w rodzaju trąbka (Tubaria) z wyraźnym pierścieniem.