grzyby.pl

Cordyceps militaris (L.) Link

maczużnik bojowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leptonia serrulata
Cordyceps militaris (maczużnik bojowy)
pokrój
Cordyceps militaris (maczużnik bojowy)
zbliżenie powierzchni główki
Cordyceps militaris (maczużnik bojowy)
pokrój
Cordyceps militaris (maczużnik bojowy)
pokrój

cechy makroskopowe

Podkładka wysokości 20-60 mm i 3-10 mm szerokości, podzielona na sterylny trzonek i płodną główkę; główka (nieregularnie) walcowata, czerwona, ciemno pomarańczowożółta; brodawkowana przez umieszczone na jej powierzchni otocznie; trzonek wyraźnie odgraniczony odmienną barwą i powierzchnią od części płodnej, ale podobnej szerokości, jaśniejszy, jasno pomarańczowy do ochrowego, mniej lub bardziej regularnie cylindryczny.

cechy mikroskopowe

Zarodniki włosowate ponad 200 µm długości, podzielone na liczne zarodniki wtórne, cylindryczno-wrzecionowate, gładkie, hialinowe, ułożne jeden za drugim w łańcuch, 4.5-5(7) × 1.5 µm.

space

Parafiz brak.

występowanie

Rzadki. Grzyb pasożytuje na larwach i poczwarkach motyli często zagrzebanych w ziemi, owocniki pojawiają się od lata do późnej jesieni, wyrastają pojedynczo lub po kilka z podłoża.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#5
04 10 05 - 7
/Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.312 [26I]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.11 [49]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[182]
    Cordyceps militaris (L.) Link · uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
    publikacje: Lisiewska 2006, Narkiewicz 2002a, Bujakiewicz 2004, Celka i Celka 2002, Nita i Bujakiewicz 2007, Kujawa 2005, Friedrich 2002, Flisińska 2002, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kołodziejczak 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Nita i Bujakiewicz 2009, Wilga 2010a, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015, Chachuła i in. 2011, Kozłowska i in. 2015a, Grzesiak i in. 2017, Pietras i in. 2016a, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Ruszkiewicz-Michalska i Piskorski 2018, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Chachuła i in. 2019a, Ślusarczyk 2020, Chachuła i Fiedor 2020, Chachuła i in. 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Cordyceps militaris na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

43625 AD-28 153264 AD-69 353174 BB-01 116228 CA-35 364115 CA-36 190844 CA-57 190339 CA-68 146825 CA-79 305203 265965 CA-89 246909 148436 115588 CB-16 204852 CB-25 80561 119557 362919 273035 DA-80 172640 DA-81 245728 253896 DA-96 360045 DB-06 361085 360041 DB-07 364135 DE-47 315405 DE-54 335079 DE-55 351764 339770 364195 360990 360938 DE-56 115949 DE-65 137304 DF-78 189222 EB-57 11648 FG-20 293989 FG-22 308814 FG-28 40328 FG-31 341020 GC-02 230649 GC-66 189267

 ID11648  Cordyceps militaris; Mazury - Jeleniowo, EB-57; 2004.10.03; w sąsiedztwie lasu sosnowego na nieużytkach, we mchu; na ziemi, podłoże piaszczyste pojedynczy owocnik; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: J2 1-3102004 MB-150 Marek Kozłowski, J2 1-3102004, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7837

 ID40328  Cordyceps militaris; Rezerwat Cisy w Serednicy, FG-28; 2006.08.23; Las jodłowy; Poczwarka owada Pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Sebastian Pinczer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: W Rezerwacie "Cisy w Serednicy" tylko raz spotkałem się z tym gatunkiem.

fot. 50821 fot. 50822 fot. 50823

ID43625 Cordyceps militaris; Wysowa. Około 600 m w górę po prawej stronie drogi do Doliny Łopacińskiego na wysokości skrzyżowania z drogą koło Kościoła Zdrojowego.; 2006.09.03; Głównie buki, bardzo niewiele brzozy, ok 2 m od przepływającego strumienia. Poszycie gęsto zarośnięte płożącą się jeżyną.; Rósł bezpośrednio w ziemi pokrytej warstą zbutwiałych szczątków roślin (liści jeżyny, buka i pokrzyw) Trzy owocniki na jednej poczwarce; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; eksykat: tak, tak; publikacja: Opublikowany w wątku z dnia 16.09.2006r
uwagi: fot. 55850\
fot. 55851

 ID80561  Cordyceps militaris; Lipuska Huta, CB-25; 2007.10.07; Skraj lasu sosnowego i pastwiska; W ziemi na larwie owada jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 128708 fot. 128709 fot. 128710

 ID115588  Cordyceps militaris; Barniewice k/Gdańska, CA-89; 2008.09.21; Łąka przy lesie; na larwach zakopanych w ziemi ok.30 owocników; leg. Marcin S.Wilga; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 203662 fot. 203663

 ID115949  Cordyceps militaris; 1km SW,Sucha Wieś (Radomsko), DE-56; 2008.09.26; ols; w ziemi,na poczwarce grupa 9 podkładek; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/26.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 204493 fot. 204494

 ID116228  Cordyceps militaris; Zachodniopomorskie, Kołobrzeg-Podczele 600 m S, BB-01; 2008.09.26; buczyna; w mchu w wiązce 4 owocników wyrastających z jednego miejsca; leg. Tadeusz Twardy; det. Marek Ciszewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TT/14.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 205111 fot. 205112

 ID119557  Cordyceps militaris; Wyrówno - Kaszuby, CB-25; 2008.10.18; Pastwisko pomiędzy ścianami lasów; w ziemi na larwach po kilka owocników na czterech larwach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/15.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Wilga M. S. 2010. Nowe stanowiska maczużnika bojowego Cordyceps militaris (L.) Link w Gdańsku i jego okolicach. Przegl. Przyr. 21, 4: 11-15. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 212990 fot. 212991

 ID137304  Cordyceps militaris; ok 2,2km W,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE-65; 2009.07.12; fragment lasu w obniżeniu terenu,teren podmokły ze stojącą wodą: w danym miejscu rosły gł.olchy,poza tym dęby,brzozy,kruszyna; na poczwarce zagrzebanej w mocno zmurszałym pniu drzewa lisciastego dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'28,4"N 19st18'54,71"E

fot. 253363 fot. 253364 fot. 253365

ID146825 Cordyceps militaris; Zbychowo, gmina Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 2009.09.27; działka przy domu; ziemia, wśród mchów, szczątki owada pojedynczo; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. Elżbieta Fałtynowicz; eksykat: jest, są
uwagi: fot. 278280

 ID148436  Cordyceps militaris; Chwaszczyno k/Gdańska Księże Błota, CA-89; 2009.10.03; pastwisko pod lasem; W ziemi na larwach 2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 282422 fot. 282423
N 54*25,808'
E 018*25,506'
139 m.npm
Potwierdzenie stanowiska sprzed roku (znacznie mniej podkładek)

 ID153264  Cordyceps militaris; 3,5 km na NW od Skąpe, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-28; 2008.11.15; bór sosnowy świeży z domieszką świerka w podszycie; na poczwarce motyla zagrzebanej w ściółce pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 296212

 ID172640  Cordyceps militaris; Gdańsk Oliwa dolina Zajęcza teren szpitala dziecięcego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2010.09.05; polanka mszysto-trawiasta-wypoczynkowa z ławeczkami; na larwach podziemnych kilkanaście zainfekowanych larw z podkładkami; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367860 fot. 367861 fot. 367862 fot. 367863

 ID189222  Cordyceps militaris; Kraków - Las Tyniecki (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.08.06; podmokły las liściasty z pojedynczymi modrzewiami; na ziemi jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WC/1.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 434298

 ID189267  Cordyceps militaris; rez. Wysokie Bagno, 1km E Białowieża, pow. Hajnowski, woj. podlaskie, GC-66; 2011.07.08; świerczyna borealna; na omszałym korzeniu świerka w grupie 4 owocników; leg. Mariusz Blank; det. Karol Zub, Anna Kujawa; eksykat: nie - teren rezerwatu, tak, notatka: nie
uwagi: oddział 476A, nadl. Białowieża
fot. 434638 fot. 434639
fot. tmb
fot. 434640

 ID190339  Cordyceps militaris; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2011.08.13; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; na larwach motyla trzy stanowiska oddalone o 300 m; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 439147 fot. 439148

 ID190844  Cordyceps militaris; Górczyn nad Białogórską strugą, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-36; 2011.08.27; Las łęgowy olsza,grab; na larwach motyla zagrzebanych w ziemi dwa owocniki na dwóch substratach; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441533 fot. 441534

 ID204852  Cordyceps militaris; Rezerwat Czapliniec w Wierzysku, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-16; 2012.09.05; las bukowo-sosnowy; larwa kilka podkładek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/10.12.12, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu Czapliniec w Wierzysku
uwagi: fot. 515571

 ID230649  Cordyceps militaris; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.08.07; las mieszany; na zagrzebanej w ściółce poczwarce (prawdopodobnie ćmy) kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130807/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635657fot. 635658

ID245728 Cordyceps militaris; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2014.09.08; trawnik z mchami; na larwie owada (chrząszcza) zagrzebanej w ziemi jedna podkładka; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: 08.09.2014:
fot. 701710
12.09.2014:
fot. 701711

ID246909 Cordyceps militaris; TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2014.09.23; buk, sosna, dąb; larwa jedna podkładka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 705876 fot. 705877

ID253896 Cordyceps militaris; Gdańsk, Górki Zachodnie, ok 1,5 km na W od ujścia Wisły Śmiałej, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-81; 2015.01.11; Las mieszany (olsza czarna z domieszką brzozy i osiki),; Na piaszczystej ziemi pokrytej mchem, Jedna podkładka wyrastająca z poczwarki motyla.; leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, przekażę A. Kujawie tak, notatka: nie,
uwagi: fot. 732333

ID265965 Cordyceps militaris; Chwaszczyno, przy E brzegu Jeziora Wysockiego, pow. Kartuzy, woj. pomorskie, CA-79; 2015.09.23; trawnik na działce rekreacyjnej; na poczwarkach motyli, znajdujących się ok. 2 cm pod ziemią na jednej poczwarce 1, na drugiej 2 podkładki; leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, przekażę Ani Kujawie tak notatka: nie; publikacja: nie
uwagi: fot. 779680 fot. 779681 fot. 779682 fot. 779683

ID273035 Cordyceps militaris; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2015.12.03; las sosnowy z domieszka brzozy; larwa jedna podkładka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809207 fot. 809208

ID293989 Cordyceps militaris; Punkt widokowy przy Ścieżce przyrodniczej Kiczera im. prof. Jana Rafińskiego ok. 5 km na południe od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-20; 2016.11.11; górska łąka; larwa motyla zagrzebana w ziemi 2 owocniki; leg. Ewa Witkoś; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 890396 fot. 890397

ID305203 Cordyceps militaris; Chwaszczyno, ok. 300 m na W od Jeziora Wysockiego, pow. Kartuzy, woj. pomorskie, CA-79; 2017.09.09; trawiaste nieużytki, pod śliwą ałyczą; na znajdującej się w ziemi gąsienicy motyla 1 podkładka; leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, zostanie przekazany do Kustosza bazy (AK), tak, notatka: nie
uwagi: Ok. 350 m od stanowiska z 2015 r. (ID265965)
fot. 945914fot. 945915

 ID308814  Cordyceps militaris; Wilsznia, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2017.11.11; górska łąka w pobliżu lasu; na larwie motyla 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006723, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 961919

ID315405 Cordyceps militaris; 0,8 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2018.06.30; las mieszany ( gł. graby, brzozy ) przechodzący w ols; na zagrzebanych w ziemi larwach dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 8,3" N i 19st 35' 34" E

fot. 1005275 fot. 1005276

ID335079 Cordyceps militaris; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.08.30; fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -graby, brzozy, sosny i inne; na zagrzebanej w ziemi poczwarce grupka trzech podkładek; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 8,7" N i 19st 15' 11" E

fot. 1164284 fot. 1164285 fot. 1164286

ID339770 Cordyceps militaris; 1 km SE od wsi Szczepocice Prywatne; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.10.24; bór sosnowy; pas przydrożnych brzóz; na zagrzebanej w ziemi larwie jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 51" N 19st 22' 3,4" E

fot. 1192121 fot. 1192122

ID341020 Cordyceps militaris; Dolina Ciechani, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-31; 2020.12.06; łąka górska; na larwie motyla(?) w ziemi 4 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1198151 fot. 1198152 fot. 1198153

ID351764 Cordyceps militaris; 1 km N od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.10.29; bór sosnowy; na larwie zagrzebanej w ziemi pod mchem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 41,2" N 19st 22' 57" E

fot. 1283473 fot. 1283474 fot. 1283475 fot. 1283476 fot. 1283477

ID353174 Cordyceps militaris; Ok. 2 km na N od miejscowości Ługi., pow. nowosolski, woj. lubuskie, AD-69; 2021.09.01; Bór świerkowy; owad niezidentyfikowany Pojedyńczy owocnik; leg. Iwona Burzynska; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1297168

ID360041 Cordyceps militaris; Elbląg, las Bażantarnia, 200m. NNE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.08.13; granica grądu (Gb-Db-Bk) i buczyny; na mocno zbutwiałym drewnie prawdopodn. grabu jedna podkładka z poczwarki owada; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, Tak, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°10'48.3"N 19°28'36.5"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1361535.html

ID360045 Cordyceps militaris; Pagórki, 2 km NNW (Wysoczyzna Elbląska) - rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.08.15; Buczyna, wilgotne miejsce na dnie jaru; na zbutwiałym drewnie buka, z poczwarki owada 2 podkładki z jednej poczwarki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°16'24.2"N 19°30'07.9"E

fot. 1362386 fot. 1362387 fot. 1362388 fot. 1362389

ID360938 Cordyceps militaris; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.06; obrzeża olsu nad Radomką; na larwie zagrzebanej w ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 51" N 19st 25' 37,4" E

fot. 1370619 fot. 1370620 fot. 1370621

ID360990 Cordyceps militaris; 0,8 km SE od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2022.08.07; okresowo podmokły las mieszany -brzoza, olcha, kruszyna; na poczwarkach zagrzebanych w ziemi 4 podkładki na trzech larwach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 20" N 19st 18' 29,5" E

fot. 1371059 fot. 1371060 fot. 1371061 fot. 1371062 fot. 1371063 fot. 1371064

ID361085 Cordyceps militaris; Elbląg, las Bażantarnia, 250 m. SSE od Świątyni Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.09.16; Buczyna, wilgotne miejsce przy dnie jaru; pozornie na ziemi przemieszanej ze szczątkami organicznymi, faktycznego żywiciela nie znalazłem 1 podkładka; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'15.5"N 19°28'27.6"E

fot. 1371977 fot. 1371978 fot. 1371979 fot. 1371980 fot. 1371981 fot. 1371982

ID362919 Cordyceps militaris; Zielona Szkoła Schodno, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2022.09.30; pobocze drogi gruntowej, sosna, brzoza, porosty; poczwarka motyla nocnego jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, nie, notatka: nie
uwagi: .

ID364115 Cordyceps militaris; Osieki Lęborskie, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-35; 2022.11.13; plantacja choinek, zdziczała; poczwarka motyla nocnego jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1395106 fot. 1395107

ID364135 Cordyceps militaris; Nowe Monasterzysko, 400 m. N (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-07; 2022.11.13; stroma skarpa przy drodze asfaltowej (pas drogowy); pozornie na ziemi, wśród mchów i roślin zielnych (faktycznego żywiciela nie znalazłem) 1 podkładka; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'08.0"N 19°37'25.3"E

fot. 1395366 fot. 1395367 fot. 1395368

ID364195 Cordyceps militaris; 0,5 km SE od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.11.12; bór sosnowy; ziemista dróżka; na poczwarce zagrzebanej w ziemi jedna podkładka; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0477 19,3637

fot. 1395773 fot. 1395774 fot. 1395775 fot. 1395776

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji