grzyby.pl

Amanita ceciliae (Berk. et Broome) Bas [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor złotawy
Amanita inaurata Secr. ex Gill. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita strangulata (Fr.) Sacc. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanitopsis ceciliae (Berk. & Broome) Wasser (1992)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
pokrój
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
pokrój
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)

opis

Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
łatki
Owocniki duże. Kapelusz żółtobrązowy, czerwonawobrązowy do szarobrązowego i oliwkowobrązowego, w kierunku centrum ciemniejszy; 80-150(200) mm średnicy, początkowo jajowaty, potem dzwonkowato-stożkowaty, wreszcie płaski; powierzchnia sucha matowa, wilgotna nieco lepka; brzeg daleko prążkowany na odcinku 1/4 promienia; łatki grube, początkowo szare, brązowawe z wiekiem, w centrum gęsto rozmieszczone, poza tym rzadziej, dość duże; brzeg ostry.

space

Trzon białawy w górze, poza tym brązowawy, nieco łuseczkowaty; 120-200(250) x 20-40 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie; bez pierścienia, podstawa bez wyraźnej pochwy, z kilkoma strefami łusek, resztek osłony; początkowo pełny, pusty z wiekiem; kruchy.

space

Sporocarps large. Pileus yellow-brown, reddish-brown to gray-brown and olive-brown, darker towards the centre; 80-150(200) mm in diameter, initially oval, later bell-shaped-conical, finally plane; surface dry dull, moist slightly viscid; striate up to 1/4 from the margin; warts thick, at first gray, in age brownish, crowded in the centre, but on the whole well-spaced, quite large; margin sharp.

space

Stipe whitish at the top, otherwise brownish, slightly scaly; 120-200(250) x 20-40 mm, slightly widening towards the base, without ring, the base without distinct volva, with a few scaly zones, veil remains; initially solid, in age hollow; fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągłe, gładkie, przejrzyste, 10.5-14 x 10-14 µm.
Spore print white. Spores globose, smooth, transparent, 10.5-14 x 10-14 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w lasach liściastych i iglastych, na polanach i w parkach, preferuje gleby wapienne.
Rare. Sporocarps grow from summer to autumn, in hardwood and coniferous forests, in clearings, and in parks, primarily on lime soils.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Amanita ceciliae na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG-21 200413 FG-33 308565 289485 255965

 ID200413  Amanita ceciliae; las między Chyrową a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2012.06.24; głównie jodła z domieszkami buka i in.; na ziemi 2 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120624/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 495391 fot. 495392 fot. 495393 fot. 495394

 ID255965  Amanita ceciliae; Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2014.08.10; Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów; na ziemi w rozproszeniu pojedynczo i po kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: brak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741097 fot. 741098 fot. 741099 Amanita ceciliae

 ID289485  (potwierdzenie 255965) Amanita ceciliae; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.08.21; Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0002014, tak, notatka: nie
uwagi: uzupełnienie eksykatu do zgłoszenia 255965
fot. 870722 fot. 870723

 ID308565  Amanita ceciliae; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.07.24; las głównie bukowy z jodłą i innymi domieszkami; na ziemi pod bukami 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002368, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 960799 fot. 960800

wątek
Amanita ceciliae

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji