Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
pokrój
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusz bardzo młodego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
blaszki i trzon
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
trzy owocniki, pokrój
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusz młodego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusze dojrzałych owocników
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusz starego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
blaszki starego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
przekrój
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusz młodego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
pokrój
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
blaszki i trzon
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
pokrój

cechy makroskopowe

Kapelusz łososioworóżowy, mięsnoróżowy, słabo higrofaniczny, suchy bledszy; 40-150 mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem coraz bardziej płaski; powierzchnia kapelusza o jaśniejszych żyłkach w formie sieci o grubych oczkach, cecha ta lepiej jest widoczna u młodych owocników; siateczka może być widoczna na całej powierzchni kapelusza lub jedynie na jego brzegu lub w centrum; powierzchnia kapelusza mniej lub bardziej ślisko-lepka; brzeg długo podwinięty, potem wyprostowany.

space

Trzon szarawy, z wiekiem z różowobrązowym lub żółtawym odcieniem, zwłaszcza w dole trzonu; 20-45 × 6-17 mm, często mniej lub bardziej ekscentryczny lub boczny, w zależności od położenia na kłodzie z której wyrasta; powierzchnia trzonu wzdłużnie włókienkowata, jedwabista.

space

Barwa wysypu zarodników ciemno ochrowo-brązowa, czasem z różowym odcieniem.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kulistawe (Q=1.1), z licznymi cylindrycznymi brodawkami, do 0.5 µm długości, cienkościene, hialinowe, 5.5-6.5 × 5-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.3 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Grzyb bardzo rzadki ale szeroko rozprzestrzeniony w Europie; w Polsce aktualnie znany z pojedynczych stanowisk.

space

Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

uwagi

Gatunek bardzo charakterystyczny z kombinacji cech jak wyrastanie na drewnie, boczniakowaty wygląd, różowego koloru i często siateczkowato żyłkowanej powierzchni kapelusza; trudny do przeoczenia.

wybrane okazy · selected collections

#17 XL
04 09 18 - 1
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C., 1995 — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 3. Tricholomataceae (2). p.175 [80.3]
  • Papousek T., Beran M, et al, 2004 — Velky fotoatlas hub z jiznich Cech. p.443 [84]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4205]
    Rhodotus palmatus (Bull.) Maire · publikacje: Bujakiewicz 2003, Bujakiewicz 2002a, Bujakiewicz i Nita 2004, Kujawa 2009a, Wojewoda i Karasiński 2010, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Gierczyk i in. 2017a, Gierczyk i in. 2018a, Kujawa i in. 2018b, Kałucka 2020a, Gorczak i in. 2020

znaleziska Rhodotus palmatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG-21 279122 FG-22 351758 364182 GC-55 330824 GC-65 344694

 ID279122  Rhodotus palmatus; okolice Huty Krempskiej (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2012.11.11; las bukowy z jodłłą, wiązem i in.; na powalonym wiązie 2 młodsze owocniki w wiązce na głównym pniu, 1 dojrzalszy na odgałęzieniu pnia; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 832761 fot. 832762 fot. 832763 Rhodotus palmatus

ID330824 Rhodotus palmatus; Puszcza Białowieska, 1,7 km na S od Pogorzelec, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2009.09.13; grąd; na kłodzie Carpinus betulus w wiązce - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: tak (u Ani Kujawy), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1133601 fot. 1133602 fot. 1133603

 ID344694  Rhodotus palmatus; Białowieża, Żebra Żubra, ca. 250 m od wejścia na kładkę, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-65; 2017.09.15; podmokły las liściasty; na martwym, powalonym drzewie (prawdopodobnie wiąż) od spodniej strony. w grupie; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008788, tak
uwagi: fot. 1223799fot. 1223800

 ID351758  Rhodotus palmatus; Stasianie, podnóże Ostrej nad Jasiołką (rezerwat Przełom Jasiołki), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2021.10.24; Grąd z bukiem, jądłą, grabem, wiązem górskim, lipą, olszą szarą i jesionem wyniosłym; kłoda pozbawiona kory, prawdopodobnie wiązu górskiego 5 owocników (2 w wiązce i 3 pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1283421 fot. 1283422 fot. 1283423 fot. 1283424 fot. 1283425 fot. 1283426 fot. 1283427

ID364182 Rhodotus palmatus; Stasianie, podnóże Ostrej nad Jasiołką (rezerwat Przełom Jasiołki), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2022.11.13; Grąd z bukiem, jodłą, grabem, wiązem górskim, lipą, olszą szarą i jesionem wyniosłym; trzy kłody prawie całkowicie pozbawione kory 1 kłoda - kępka kilkudziesięciu owocników i druga kępka kilka, druga kłoda - 2 kępki po kilka owocników i trzecia kłoda 2 grupy 2 i 3owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1395630 fot. 1395631 fot. 1395632 fot. 1395633 fot. 1395634 fot. 1395635 fot. 1395636 fot. 1395637 fot. 1395638 fot. 1395639 fot. 1395640 fot. 1395641 fot. 1395642

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji