grzyby.pl
niejadalnyGREJ

Lactarius azonites (Bull.) Fr. (1838)

mleczaj bezstrefowy
Lactarius azonites sensu auct., (=Lactarius fuliginosus)
Lactarius Lactarius Lactarius LactariusLactariusmleczaj niebieskawy (Lactarius trivialis)mleczaj jelonek (Lactarius fuliginosus)
Lactarius azonites (mleczaj bezstrefowy)
grupa owocników, pokrój; 02.10.2001, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz szary, szaropłowy, szaroorzechowy do rudobrązowego; 30 – 80 (100) mm średnicy; wypukły, z wiekiem spłaszczony do wklęsłego; brzeg początkowo podwinięty, potem prosty, równy lub nieco falisty; powierzchnia sucha, aksamitna, bez pręgowań.

space

Trzon jasny, początkowo biały, potem barwy kapelusza ale jaśniejszy; 30 – 70 x 5 – 15 mm, równogruby; łamliwy; miejsca uciśnięte różowieją; pełny, z wiekiem komorowaty.

space

Pileus gray, grey-buff, grey-nutty to red-brown; 30 – 80 (100) mm in diameter; convex, with age compressed to concave; margin initially incurved, later straight, entire or slightly undulating; surface dry, velutinous, not striate.

space

Stipe light-coloured, initially white, later concolourous with the cap but lighter; 30 – 70 x 5 – 15 mm, equal; brittle; bruising pink; solid, with age chambered.

space

zarodniki

Lactarius azonites (mleczaj bezstrefowy)
Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki kulistawe, z wyraźnymi brodawkami połączonymi grzebieniastymi łącznikami formującymi siateczkę, 7 – 9 x 7.5 – 8.5 µm.

Spore print light ochre. Spores subspherical, with distinct verrucae connected by ridges to form reticulum, 7 – 9 x 7.5 – 8.5 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w grupach, w lasach bukowych i pod dębami na glebach zasadowych i gliniastych.

Common. Summer-fall, gregarious, in hardwood forests, beech, oak, on calcarous soils.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Inne podobne mleczaje to: mleczaj ostry (Lactarius acris), którego mleczko w przeciągu kilku sekund czerwienieje, także oddzielone od miąższu; miąższ ma silnie palący smak. Lactarius pterosporus ma szybko czerwieniejące mleczko, kapelusz jest jednolicie zabarwiony i o żyłkowanej powierzchni, smak miąższu palący.

Other similar Lactarius: mleczaj ostry (Lactarius acris), whose latex within a couple seconds reddens, also when separated from the flesh; the flesh has strongly burning taste. Lactarius pterosporus has quickly reddening latex, the cap is homogeneously coloured and with venose surface, taste of the flesh burning.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20011002.8.01 - Lactarius azonites (mleczaj bezstrefowy); Dolny Śląsk, dolina Odry
011002-8
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #2