Tx: 1482
grzyby.pl

Lactarius azonites (Bull.) Fr. [🔉 lak·tr·i·us *]

mleczaj bezstrefowy
Lactarius azonites sensu auct., (=Lactarius fuliginosus) [🔉 lak·tr·i·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius azonites sensu auct. ≡ mleczaj jelonek (Lactarius fuliginosus). [MS (2024-1-12)]
Lactarius azonites (mleczaj bezstrefowy)
grupa owocników, pokrój

owocnik

Kapelusz szary, szaropłowy, szaroorzechowy do rudobrązowego; 30-80(100) mm średnicy; wypukły, z wiekiem spłaszczony do wklęsłego; brzeg początkowo podwinięty, potem prosty, równy lub nieco falisty; powierzchnia sucha, aksamitna, bez pręgowań.

space

Trzon jasny, początkowo biały, potem barwy kapelusza ale jaśniejszy; 30-70 x 5-15 mm, równogruby; łamliwy; miejsca uciśnięte różowieją; pełny, z wiekiem komorowaty.

space

Pileus gray, grey-buff, grey-nutty to red-brown; 30-80(100) mm in diameter; convex, with age compressed to concave; margin initially incurved, later straight, entire or slightly undulating; surface dry, velutinous, not striate.

space

Stipe light-coloured, initially white, later concolourous with the cap but lighter; 30-70 x 5-15 mm, equal; brittle; bruising pink; solid, with age chambered.

space

zarodniki

Lactarius azonites (mleczaj bezstrefowy)
spores from sporeprint; in Lugol, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter
Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki kulistawe, z wyraźnymi brodawkami połączonymi grzebieniastymi łącznikami formującymi siateczkę, 7-9 x 7.5-8.5 µm.
Spore print light ochre. Spores subspherical, with distinct verrucae connected by ridges to form reticulum, 7-9 x 7.5-8.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w grupach, w lasach bukowych i pod dębami na glebach zasadowych i gliniastych.
Common. Summer-fall, gregarious, in hardwood forests, beech, oak, on calcarous soils.

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Lactarius acris (mleczaj ostry) · GREJ: ID144862 (© autora fot.)
placeholder
Lactarius pterosporus (mleczaj pomarszczony)
Inne podobne mleczaje to: mleczaj ostry (Lactarius acris), którego mleczko w przeciągu kilku sekund czerwienieje, także oddzielone od miąższu; miąższ ma silnie palący smak.

space

Other similar Lactarius: mleczaj ostry (Lactarius acris), whose latex within a couple seconds reddens, also when separated from the flesh; the flesh has strongly burning taste. mleczaj pomarszczony (Lactarius pterosporus) has quickly reddening latex, the cap is homogeneously coloured and with venose surface, taste of the flesh burning.

wybrane okazy · selected collections

#2
01 10 02 - 8
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lactarius azonites (Bull.) Fr. [🔉 lak·tr·i·us *]Lactarius azonites sensu auct., (=Lactarius fuliginosus) [🔉 lak·tr·i·us *](pl) mleczaj bezstrefowy
lactrius, -a (lat., subst., n) — u Rzymian roślina wydzielająca sok mleczny; od lat. lac, -is (mleko); współcześnie nazwa rodzaju grzybów (mleczaj) których owocniki przy zranieniu wydzielą sok mleczny (zwykle białej barwy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (L. azonites f. azonites), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji