Armillaria lutea (opieńka żółtawa)

cechy makroskopowe

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny jasnobrązowy do brązowego, czerwonobrązowego, młody ciemniejszy, wysychając jaśniejszy; 20-40(150) mm średnicy; powierzchnia jedynie w centrum kapelusza z ciemnobrązowymi włókienkami i łuseczkami, ku brzegom naga; brzeg wyraźnie prześwitująco prążkowany.

space

Trzon 50-70(100) × 3-5(15) mm, zwężający się ku górze, z bulwiasto rozszerzoną podstawą; powierzchnia trzonu niemal naga, bez łuseczek i kłaczków (te sporadycznie), z nielicznymi żółtawymi włókienkami, jedynie u podstawy wyraźnie żółta. Pierścień cienki, bardzo słaby, nietrwały, bez łuseczek. Ryzomorfy czasem obecne u podstawy trzonu.

space

Barwa wysypu zarodników biaława.

cechy mikroskopowe

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, 7-8 × 5-6 µm.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna podobnie jak i pozostałe opieńki. Zobacz uwagi na stronie rodzaju opieńka (Armillaria).

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadka. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w luźnych wiązkach na martwym drewnie różnych gatunków drzew i krzewów liściastych i iglastych; często na drobnych gałązkach. /Wojewoda W., 2003 [105]/ podaje, że na buku i jesionie; pasożyt.

uwagi

Podobna opieńka żółtawa (Armillaria lutea) ma masywniejsze owocniki, o powierzchnia trzonu z żółtawymi kłaczkami, silniejszym pierścieniu i jaśniejsze, obfitsze łuseczki na powierzchni kapelusza.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.133 [26III]
  • Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C., 1995 — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 3. Tricholomataceae (2). p.38 [80.3]
  • Bon, M., 1997 — Flore Mycologique d'Europe 4. Les Clitocybes, Omphales et ressemblants. p.94 [67.4]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.171 [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1330]
    Armillaria cepistipes Velen. · publikacje: Żółciak 2000, Żółciak 2003, Żółciak 2007, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Lech i Żółciak 2006, Łakomy 2006a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Gierczyk i in. 2019a, Behnke-Borowczyk i in. 2018, Szewczyk i Łakomy 2011, Szczepkowski i in. 2022

znaleziska Armillaria cepistipes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-56 320280 EC-37 326859

ID320280 Armillaria cepistipes; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2018.09.23; skraj olsu przechodzącego w las mieszany -olchy, brzozy, czeremchy i inne; na ziemi i spróchniałym pniaku grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 0,0" N i 19st 26' 43,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1021436.html

ID326859 Armillaria cepistipes; ok.100m na SE od południowo-wschodniego narożnika rezerwatu Zwierzyniec, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC-37; 2019.10.23; bór mieszany świerki,brzozy; na martwej gałązce grupa kilku owocnków; leg. Romuald Tomaszewski; det. Anna Kujawa na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1105354.htmlta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji