grzyby.pl

Hydnoporia tabacina (Sowerby) Spirin, Miettinen et K.H. Larss.

szczeciniak żółtobrzegi, szczecinkowiec tabaczkowy
Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév. [gł. w czekl.] · Hymenochaetopsis tabacina (Sowerby) S.H. He et Jiao Yang
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi)
pokrój, widok z góry
Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi)
pokrój, widok od spodu
Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi)
pokrój
Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi)
pokrój

cechy makroskopowe

Owocniki rozpostarte do rozpostarto-odgiętych, tworzą kilkucentymetrowe i dłuższe przylegające do podłoża skórzaste płaty, zwykle na spodniej stronie gałęzi i rozciągające się wzdłuż niej na długości do kilkudziesięciu cm; dają się łatwo oderwać od podłoża.

space

Górna powierzchnia widoczna na odstającej od podłoża części, zwykle szerokości do 10 mm, pomarańczowobrązowa, z wiekiem szarobrązowa; filcowata w dotyku; brzeg pofalowany, karbowany, przyrastający wyraźnie jaśniejszy, złotobrązowy, ochrowobiaławy.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki cylindryczny, nieco wygięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 5-6.5 × 1.5-2 µm [26II], 4.5-7 × 1.5-3.5 µm [110].

space

Cystyd brak.

space

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Owocniki jednoroczne (czasem przerastające resztki ubiegłorocznych), wyrastają przez cały rok, obrastają gałęzie i pnie, leżące i stojące, leszczyny i wierzb, zwykle w zaroślach wzdłuż cieków wodnych.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Wieloletnie owocniki, na drewnie dębu, tworzy szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa). Inne podobnie zabarwione gatunki z tego rodzaju, rosnące na leszczynie, mają w pełni rozpostarte owocniki: szczeciniak cynamonowy (Hymenochaete cinnamomea), cynamonowobrązowo zabarwiona i szczeciniak chropawy (Hydnoporia corrugata) jasnoszara, brązowawa. Podobne gatunki skórników (Stereum) nie mają szczecinek w hymenoforze.

wybrane okazy · selected collections

#4
05 10 08 - 8
/Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Sadocne, willow stand along Domanizanka stream (SAD1, Q6977c)/
#5
05 09 14 - 10
/Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.297 [26II]
  • Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. p.322 [110]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.103 [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2812]
    Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lev. — wg Index Fungorum: Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. · publikacje: Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Szczepkowski i in. 2008, Kujawa i Gierczyk 2007, Krupa i Krupa 2000, Stasińska 2004a, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Stasińska 2011a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2003, Stasińska 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2013a, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kudławiec 2014, Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 (as: Pseudochaete tabacina), Kudławiec 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: Pseudochaete tabacina), Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a (as: Pseudochaete tabacina), Karasiński 2016, Gierczyk i in. 2017a (as: Pseudochaete tabacina), Jaworski i in. 2016 (as: Pseudochaete tabacina), Wilga i Wantoch-Rekowski 2017, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017 (as: Hymenochetopsis tabacina), Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018b (as: Pseudochaete tabacina), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: Hymenochaetopsis tabacina), Kozłowska i in. 2019 (as: Pseudochaete tabacina), Ślusarczyk 2019, Gierczyk i in. 2019b (as: Hymenochaetopsis tabacina), Bartoszek i Mleczko 2019 (as: Pseudochaete tabacina), Kudławiec 2016, Kudławiec 2017, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Marciszewska i in. 2020 (as: Hymenochaetopsis tabacina), Ślusarczyk 2020, Kujawa i in. 2020a (as: Hydnoporia tabacina), Chachuła i in. 2021 (as: Hydnoporia tabacina), Gierczyk i in 2020, Gorczak i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Hydnoporia tabacina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-19 155612 AB-21 336384 AB-31 340400 AB-34 297252 AB-37 358264 AB-38 349503 AB-44 345397 AB-46 333096 AB-47 328944 AB-48 333095 AB-51 323102 322678 AB-52 345123 AB-54 343854 AB-56 329871 AB-61 333092 AB-64 330591 AB-65 365899 340652 AB-83 130193 AB-84 341422 121926 330511 AB-85 331750 AB-93 127388 130377 130184 46145 125775 123463 110649 126376 124494 130185 AB-94 155593 112515 111708 110657 110871 155590 126691 157703 130367 28046 AB-95 127384 AB-99 333590 AC-08 343605 AC-14 297884 AC-24 355780 297268 AC-37 362302 314834 BB-01 143085 BB-60 345131 BB-63 111350 BB-71 344037 BC-12 315061 BC-20 136740 BC-79 195024 CA-78 183755 CA-89 366896 125160 122073 CA-98 173730 CB-20 343691 343690 CB-22 343683 CB-24 132241 CB-30 338204 CB-82 99502 CC-15 297479 CC-65 195357 CC-73 179123 179085 195052 CC-74 186393 186394 CC-83 195021 CC-84 154922 CC-85 319304 CC-90 195035 CC-91 186391 CC-92 186387 CC-95 154709 180845 CD-01 156555 CE-39 328423 DA-80 162064 DB-05 366613 364986 356212 DE-45 315555 367086 DE-46 352156 DE-54 195479 179671 DE-55 194734 352292 329664 141557 360649 122521 120971 139896 DE-56 192958 310993 180775 154551 310264 184818 DE-65 330530 180398 128057 328298 EC-25 297707 EC-34 298032 GC-01 163140 152867 GC-02 163147

 ID28046  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na W od Kołbacza, AB-94; 2006.02.18; podmokłe łozowisko miedzy podmokłym olsem a jeziorem; na grubych gałęziach łozy gromadnie; leg. Grazyna Domian; det. Andreas Gminder; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28844

 ID46145  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na NW od Binowa, AB-93; 2006.10.04; porośnięta wierzbą strefa ekotonowa śródleśnego jeziorka; na gałązkach wierzby masowo na opadłych gałązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59704 fot. 59705

 ID99502  Hymenochaete tabacina; 1 km SW -od wsi RADOŃSK (gm. Sępólno Kr.), CB-82; 2008.04.05; Przy nieuczęśczanej drodze leśnej, przy drzewostanie głównie olszowo - sosonowym; na niezidentyfikowanym krzewie kilka owocników; leg. Waldemar Wesołowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/WW/8.05.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Rosły WYŁĄCZNIE na całkowicie uschniętych gałęziach w towarzystwie Hypocreopsis lichenoides.
Na jeszcze żyjących gałęziach ich obecności nie stwierdzono.
Odkryto je podczas badań mikroskopowych przez KUSTOSZA BAZY!!
fot. 168668

 ID110649  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, ok. 1500 m na NE od Chlebowa, AB-93; 2007.01.06; mokradło z łozowiskiem; gałązki łozy rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szczeciniak żółtobrzegi
fot. 192775 fot. 192776

 ID110657  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, ok. 400 m na SE od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.02.14; łęg olszowy; gałęzie łozy rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szczeciniak żółtobrzegi
fot. 192794

 ID110871  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.03.17; okrajek łozowiska na torfowisku przejściowym; gałązki łozy rozpostarto odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szczeciniak żółtobrzegi
fot. 193321

 ID111350  Hymenochaete tabacina; Rezerwat przyrody, BB-63; 2007.09.07; łozowisko w okrajku torfowiska przejściowego; na gałązkach łozy rozpostarto - odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: szczeciniak żółtobrzegi
fot. 194351 fot. 194352

 ID111708  Hymenochaete tabacina; 1,4 km na W od Glinnej, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.09.27; łozowisko na zdegradowanym torfowisku przejściowym; gałęzie łozy rozpostarto-odgięty; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szczeciniak żółtobrzegi
fot. 195211 fot. 195212

 ID112515  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, Osetne Pole, w łęgu na granicy miasta Szczecin i Puszczy Bukowej, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.12.30; łęg olszowy nad strumieniem; na gałązkach wierzby rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szczeciniak żółtobrzegi
fot. 197097

 ID120971  Hymenochaete tabacina; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.11.11; pas zadrzewień na granicy łąk i lasu; na gałęziach i pniach krzaczastej ,rozłożystej wierzby masowo,kilkaset owocników pojedynczo,grupkami i pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'23,11"N 19 23'38,88"E

fot. 216574 fot. 216575 fot. 216576

 ID121926  Hymenochaete tabacina; Puszcza Goleniowska, ok. 1,2 km na NW od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2008.11.11; las liściasty (Ol, Jw, leszczyna) nad rzeką; na gałęziach leszczyny rozpostarto odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szczeciniak żółtobrzegi
fot. 219020

 ID122073  Hymenochaete tabacina; Chwaszczyno k/Gdańska, CA-89; 2008.11.16; Las mieszany sosna,brzoza,wierzba,olcha,dąb; na gałęzi liściastej kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/MWR/26.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 219419 fot. 219420

 ID122521  Hymenochaete tabacina; 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.12.10; las mieszany w terenie podmokłym-sosna,brzoza; na gałęziach krzaczastej wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/19.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'8,8"N 19 19'7"E

fot. 220420.jpg

fot. 220421.jpg

fot. 220422.jpg

 ID123463  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 2 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.04; w łozowisku na obrzeżu jeziora Zgniły Grzyb; na gałęziach wierzby rozpostarto odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 222651.jpg

fot. 222652.jpg

 ID124494  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.16; łozowisko porastające śródleśne mokradło; na gałęziach wierzby rozpostarto - odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 224819

 ID125160  Hymenochaete tabacina; Lasy Oliwskie Dolina Radości, CA-89; 2009.02.07; Las łegowy; Na wierzbie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/MWR/26.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 226404

 ID125775  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.24; na śródleśnym mokradle porośnietym zwartym gąszczem wierzb krzewiastych; na wierzbowych gałęziach owicniki rozpostaro-odgięte i rozpostarte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 227954 fot. 227955 fot. 227956

 ID126376  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.08; drzewostan bukowy z domieszką jaworow i pojedynczych jesionów; na leżącym na ziemi konarze jaworu owocniki szerko rozpostarto odgięte na długości około 2 metrow; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 229650 fot. 229651 fot. 229652

 ID126691  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 350m na E od ostatnich zabudowań Osetnego Pola, 450m na W od Wieleckiego Stawu, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.03.12; na odwodnionym w przeszłości śródleśnym mokradle z pojedynczymi krzewami łozy i młodymi osikami; w otoczeniu Wb, Brz, Ol, Db, Tp; na gałęziach łozy rozpostarto odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 230365 fot. 230366 fot. 230367

 ID127384  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na N od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-95; 2009.03.21; mokradło z łozowiskiem na granicy lasu i pola; na wierzbowych gałęziach owocniki rozpostarto-odgięte; leg. Grazyna Domian, Piotr Perz; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 231715 fot. 231716 fot. 231717

 ID127388  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 1,1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.26; na śródleśnym odwodnionym oczku porośniętym łozami; na wierzbowych gałęziach owocniki rozpostarto-odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 231738 fot. 231739

 ID128057  Hymenochaete tabacina; 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2009.04.05; krzaczaste zarośla na skraju lasu mieszanego,teren podmokły; na martwej gałęzi krzaczastej wierzby owocniki pokrywały gałąź na odcinku ok 3m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'56,48"N 19st19'43,99"E

fot. 233117 fot. 233118 fot. 233119 fot. 233120

 ID130184  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 1,6 km na NE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.28; łozowisko porastające śródleśne oczko wodne; na gałęziach wierzbowych rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 237798 fot. 237799

 ID130185  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.28; na granicy buczyny i drzewostanu sosnowego, w sąsiedztwie oprócz buków i sosen także pojedyncze brzozy; na konarach złamanej wierzby rozpostarto-odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 237803 fot. 237804

 ID130193  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 0,4 km na SE od Jeziora Szmaragdowego, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.04.08; wielogatunkowe zadrzewienie w starej kopalni kredy; na gałęzi jaworowej owocniki rozpostarte i rozpostarto-odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 237841 fot. 237842

 ID130367  Hymenochaete tabacina; 1,3km na W od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.04.13; łozowisko przy brzegu śródpolnego oczka wodnego; na gałęziach wierzbowych rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 238283 fot. 238284

 ID130377  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.04.25; brzeg mokradła z olszyną bagienną; na gałęziach wierzby rosnącej na brzegu mokradła rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 238328 fot. 238329

 ID132241  Hymenochaete tabacina; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.05.23; Staw leśny-torfowisko bory sosnowe z domieszką brzozy,buka; na gałąziach wierzby? kilka płatów; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 242526
N 54*02,865'
E 17*44,513'
153 m.npm

 ID136740  Hymenochaete tabacina; Zieleniewo, nad jez. Zieleniewo, gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-20; 2009.05.05; łozowisko na brzegu jeziora; na gałęziach wierzbowych rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 251816 fot. 251817

 ID139896  Hymenochaete tabacina; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.08.05; ; ; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID120971.Nowe owocniki pojawiły się zarówno na gałęziach ze starymi owocnikami,jak i na innych,"świeżo" obumarłych gałęziach

fot. 261466 fot. 261467 fot. 261468

 ID141557  (potwierdzenie 122521) Hymenochaete tabacina; 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.08.12; las mieszany w terenie podmokłym-sosna,brzoza; na gałęziach krzaczastej wierzby owocniki w większości pozrastane ze sobą,kilkadziesiąt kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu (ID: 141557), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122521.Martwe pnie z owego zgłoszenia,zasiedlone przez grzyba,w obecnej chwili leżą połamane na ziemi.

widok ogólny krzaka
fot. 264982

zbliżenie owocników
fot. 264983

 ID143085  Hymenochaete tabacina; pow.Kołobrzeski, gm. Dygowo, m.Gąskowo 1,3 km W, oddz. 72b Nadl. Gościno, BB-01; 2009.08.29; Torfowisko mszarne, zarośla wierzbowe; Martwe gałęzie wierzb (Salix cinerea) Miejscami masowo; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/TT/6.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 268890 fot. 268891

 ID152867  Hymenochaete tabacina; 0,7 km S, Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2009.10.27; drzewostan mieszany (Św, So, Wb, Db, leszczyna); na gałęziach przewóconej wierzby rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 294953 fot. 294954 fot. 294955

 ID154551  Hymenochaete tabacina; 1 km NE,Klekowiec, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2009.11.22; liściaste zarośla nad strumieniem-wierzba,brzoza,czeremcha i in; na powalonej czeremsze (?) masowo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 300605 fot. 300606 fot. 300607 fot. 300608 fot. 300609 fot. 300610

 ID154709  Hymenochaete tabacina; 2,2 km SW, Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2009.12.03; śródleśne obniżenie terenu o podłożu torfowym, porośnięte wierzbą, także młodą brzozą, wokoło sosna, dąb, olsza; gałęzie i gałązki 5 krzewów wierzbowych rozpostarto-odgięte owocniki o długości od kilku do kilkudziesięciu owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'46,09" E 17°51'35,20"
nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 5 (na granicy z 4)

zdjęcia: jeden z krzewów oraz widok gałązek z owocnikami
fot. 301040 fot. 301041 fot. 301042

 ID154922  Hymenochaete tabacina; 0,6 km, SW, Kalina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2009.12.06; u góry skarpy w pobliżu jeziora porośniętej dębem, bukiem, olszą, brzozą, leszczyną, bzem czarnym; uschnięte konary leszczyny rozpostarto-odgięte owocniki różnej długości, licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°31'59,80" E 17°43'56,03"
nadleśnictwo Gniezno

zdjęcia: siedlisko, dwa widoki ogólne na konary porośnięte owocnikami, owocniki z bliska, szczecinki na hymenoforze
fot. 301820 fot. 301821 fot. 301822 fot. 301823 fot. 301824 fot. 301825 fot. 301826 fot. 301827 fot. 301828

 ID155590  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 1,6 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.28; podsuszone mokradło zarastające łozą; gałęzie wierzby rozpostarto odgięte owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 304191 fot. 304192 fot. 304193
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 235

 ID155593  Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 2,3 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.28; grąd nad jeziorem Glinna; na gałęziach leszczyny owocniki rozpostarto-odgięte i rozpostarte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 304202 fot. 304203

 ID155612  Hymenochaete tabacina; ok. 2 km na E od Semidarżna, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-19; 2009.11.30; drzewostan mieszany (buk, brzoza, świerk); na gałęziach buka, brzozy i świerka rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 304305 fot. 304306 fot. 304307 fot. 304308
Adres leśny: Nadlesnictwo Gryfice, oddz. 116, otulina projektowanego rezerwatu "Mszar pod Semidarżnem"
Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/299992.html

 ID156555  Hymenochaete tabacina; 0,4 km N, osada Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.12.27; przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza; konary i gałązki krzewu leszczyny bardzo licznie, łącznie na 6 konarach i gałązkach, od dołu do wysokości ok. 1,5 m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°25'46,10" E 17°22'20,56"

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 143, przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, niedaleko jeziora Ósemka

zdjęcia: krzew leszczyny oraz owocniki w dwóch ujęciach
fot. 307676 fot. 307677 fot. 307678

ID157703 Hymenochaete tabacina; Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.01.14; łozowisko na śródleśnym oczku wodnym; na gałęziach łozy owocniki rozpostarto odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 310999 fot. 311000 fot. 311001

ID162064 Hymenochaete tabacina; Gdańsk Przymorze Pas Nadmorski, woj. pomorskie, DA-80; 2010.03.23; Las łęgowy,wierzba,bez-lilak,brzoza,jesion; na wierzbach bardzo licznie,wierzby wręcz oblepione owocnikami; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 325240
fot. 325241
fot. 325242

 ID163140  Hymenochaete tabacina; 300 m na wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.03.21; Młody las sosnowy z domieszką liściastych; na gałązce liściastego występował na długości około 1 m; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/24.09.10; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329634 fot. 329635 fot. 329636 fot. 329637

Dodatkowe informacje w wątku.

 ID163147  Hymenochaete tabacina; 5-6 km. na wschód od Supraśla, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-02; 2010.04.06; Bagniste miejsce w środku starego, mieszanego, lasu puszczańskiego.; Gałęź liściastego(prawdopodobnie wierzba) owocniki na powierzchni około 1.5m.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/24.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329688 fot. 329689 fot. 329690 fot. 329691 fot. 329692

 ID173730  Hymenochaete tabacina; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.09.11; las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba,świerk; na gałęziach wierzb kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 371329

 ID179085  Hymenochaete tabacina; 1,9 km na SE od Mielna, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2010.03.21; las mieszany nad rzeczką Wełną (dąb, brzoza, olsza, leszczyna, topola, sosna, świerk, nielicznie buk), a w nim podmokłe miejsca porośnięte łozą; gałęzie i gałązki wierzby łozy oraz prawdopodobnie leszczyny licznie, na łącznej powierzchni ok. 300 arów w pięciu miejscach wyrastały na gałązkach i gałęziach rozpostarto-odgięte owocniki o długości od kilku, kilkudziesięciu cm do 2,5-3 m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/7.12.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 53

N 52°39'03,56" E 17°37'59,80" i okolice

siedlisko i owocniki
fot. 386654 fot. 386655 fot. 386656 fot. 386657 fot. 386658 fot. 386659

 ID179123  Hymenochaete tabacina; 2,7 km na NE od Modliszewka, na południowym krańcu jeziora Ławiczno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2010.03.21; łozowisko rosnące na podłożu torfowym w pobliżu jeziora, wokół las (sosna, dąb, domieszka brzozy i świerku); gałęzie łozy rozpostarto-odgięte owocniki pokrywające gałęzie i gałązki łozy (od spodu) na długości od kilku-kilkudziesięciu cm do 1,5 m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/7.12.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 102

N 52°38'09,19" E 17°38'33,15"

siedlisko i owocniki:
fot. 386725 fot. 386726 fot. 386727

 ID179671  Hymenochaete tabacina; 2 km S,Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.11.21; liściasta kępa zarośli (gł.krzaczaste wierzby i brzozy) w lekkim zagłębieniu terenu między lasami; na martwych pędach krzaczastej wierzby, zarówno na tych jeszcze stojących, jak i na tych już leżących na ziemi owocniki gł. rospostarto-odgięte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/7.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 5' 48,39"N , 19st 14' 57,75"E

fot. 389133 fot. 389134 fot. 389135 fot. 389136

 ID180398  Hymenochaete tabacina; 1,8 km NW, Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.08.01; las mieszany; liściasty fragment z klonami i leszczynami; na martwych, leżących fragmentach leszczynowego krzewu owocniki resupinowato-kapelusikowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: przybliżone namiary 51 00 24,8 N , 19 23 54,1 E

fot. 391227 fot. 391228 fot. 391229

 ID180775  (potwierdzenie 154551) Hymenochaete tabacina; 1 km NE,Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.10.02; liściaste zarośla nad strumieniem-wierzba,brzoza,czeremcha i in; na powalonej czeremsze (?) owocniki liczne, resupinowato-odgięte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone współrzędne 51 01 10,2 ; 19 27 31,2

fot. 392207 fot. 392208 fot. 392209 fot. 392210

 ID180845  (potwierdzenie 154709) Hymenochaete tabacina; 2,2 km na NE od Sokołowa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2010.08.08; śródleśne obniżenie terenu o podłożu torfowym, porośnięte wierzbą łozą, także młodą brzozą, wokoło sosna, dąb, olsza; gałęzie wierzby łozy rozpostarto-odgięte owocniki, licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 5 (na granicy z 4)

zdjęcia gałęzi z owocnikami:
fot. 392443 fot. 392444

ID183755 Hymenochaete tabacina; Warzno, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-78; 2011.04.02; Skraj podmokłej łąki i lasu mieszanego-sosna,świerk,wierzba,brzoza; na gałązce wierzby jeden owocnik; leg. Marcin Wilga; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak-Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 401495 fot. 401496

 ID184818  Hymenochaete tabacina; Bartodzieje Podleśne ( Radomsko ), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.01.08; ols z krzewami kruszyny, czarnego bzu i wierzb;; na martwych gałązkach krzewiastej wierzby rosnącej na skraju olsu kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 06 00,0 N ; 19 26 40,8 E

fot. 405611 fot. 405612

 ID186387  Hymenochaete tabacina; 1,2 km na SE od Imielenka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2011.03.02; niewielki las, w nim podmokły teren wokół stawów, drzewostan: olsza czarna, brzoza brodawkowata, topola, wierzba szara; gałęzie wierzby łozy rozpostarto-odgięte owocniki na spodniej stronie gałęzi, łącznie na długości kilku metrów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddz. 40
siedlisko
fot. 413185
owocniki
fot. 413186 fot. 413187

 ID186391  Hymenochaete tabacina; 2 km na E od wioski Promno, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 2011.03.04; łozowisko na podłożu torfowym, w zagłębieniu terenu pośród lasu o drzewostanie: dąb, grab, domieszka brzozy, pośród łozy rośnie bez czarny i wawrzynek wilczełyko; gałęzie wierzby łozy rozpostarto-odgięte owocniki na spodniej stronie gałązek, na długości kilkudziesięciu cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Brody, pomiędzy rezerwatami Drążynek i Las Liściasty w Promnie, oddział 239
w tym łozowisku występuje licznie także E. recisa, zgłoszenia ID: 178966, 180837

fot. 413213

 ID186393  Hymenochaete tabacina; Mięcierzyn, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2011.03.06; śródpolny staw z zadrzewieniem z jednej strony (olsza czarna, bez czarny) i wierzbą łozą z drugiej; gałęzie wierzby łozy rozpostarto-odgięte owocniki na spodniej stronie gałęzi, łącznie na długości kilku m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: siedlisko
fot. 413234
owocniki
fot. 413235 fot. 413236 fot. 413237

 ID186394  Hymenochaete tabacina; 1,5 km na W od Gościeszynka pow. żniński woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2011.03.06; mokradło otaczające niewielkie śródleśne jeziorko; gałęzie dwóch krzewów wierzby łozy, konary jednego z krzewów połamane u podstawy rozpostarto-odgięte owocniki na spodniej stronie gałęzi, łącznie na długości kilku metrów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn albo Długi Bród, oddz. 186
mokradło dostępne było w tym dniu dzięki temu, że było jeszcze zamarznięte
jeden z krzewów z owocnikami
fot. 413243 fot. 413244 fot. 413245 fot. 413246

 ID192958  (potwierdzenie 154551) Hymenochaete tabacina; 1 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.10.10; liściaste zarośla nad strumieniem-wierzba,brzoza,czeremcha i in; na powalonej czeremsze (?) owocniki liczne, resupinowato-odgięte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 451863 fot. 451864 fot. 451865

 ID194734  Hymenochaete tabacina; 1 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.10.01; pas zadrzewień na granicy łąk i lasu; na gałęziach i pniach krzaczastej ,rozłożystej wierzby licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 461216 fot. 461217

 ID195021  Hymenochaete tabacina; wschodni brzeg jez. Piotrowskiego, ok. 2,7 km na N (nieco na W) od Dębowca k. Gniezna pow. gnieźnieński woj. wielkopolskie, CC-83; 2011.03.17; łozowisko nad brzegiem jeziora; gałęzie wierzby łozy rozpostarto-odgięte owocniki na kilku m gałęzi; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 150

siedlisko:
fot. 462946 fot. 462947
owocniki:
fot. 462948 fot. 462949 fot. 462950 fot. 462951

 ID195024  Hymenochaete tabacina; Starczanowo, 2 km NW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2011.03.25; niewielkie łozowisko, wokół las o zadrzewieniu dąb, sosna, brzoza; gałęzie wierzby łozy rozpostarto-odgięte owocniki na kilku m gałęzi; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 210
współrzędne stanowiska (odczytane 19.06.2011)
N 52°37'11,17" E 16°56'04,13"

owocniki H. tabacina stwierdzono wcześniej 07.04.2010, co wzmiankowano w zgłoszeniu E. recisa ID 178997

siedlisko:
fot. 462976

owocniki:
fot. 462977fot. 462978fot. 462979fot. 462980

 ID195035  Hymenochaete tabacina; w dwóch punktach w odległości do kilkuset m na zachód od stacji PKP Promno, przy torach kolejowych, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2011.03.31; krzewy łozy nad niewielkim stawem (1) i mokradełkiem (2), otoczone lasem mieszanym; gałęzie wierzby łozy rozpostarto-odgięte owocniki na kilku m gałęzi; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 224

1 siedlisko
fot. 463055
owocniki
fot. 463056 fot. 463057

2 siedlisko
fot. 463058
owocniki
fot. 463059

 ID195052  Hymenochaete tabacina; Bożacin, 1 km NNE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.05.03; łozowisko otaczające niewielki, płytki, okresowo wysychający zbiornik wodny, wokół las mieszany; uschnięte gałęzie wierzby łozy rozpostarto-odgięte owocniki na kilkudziesięciu cm długości gałęzi; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 180
współrzędne stanowiska
N 52°40'17,13" E 17°39'45,04" (z 10.06.2011)

siedlisko
fot. 463200
owocniki
fot. 463201 fot. 463202

 ID195357  Hymenochaete tabacina; Bełki, 1 km NE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-65; 2011.09.10; niewielkie łozowisko, wokół bór sosnowy; gałązki wierzby łozy rozpostarto-odgięte owocniki na kilkudziesięciu cm długości gałązek; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Oćwieka, oddział 11
przy żółtym szlaku turystycznym z Niestronna przez Bełki w kierunku Jeziora Oćwieckiego
forma ochrony - Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

N 52°43'55,72" E 17°50'02,23"

siedlisko, widok ogólny - niewielkie łozowisko po prawej stronie drogi
fot. 464562
bliższy widok na stanowisko
fot. 464563
owocniki
fot. 464564

 ID195479  (potwierdzenie 179671) Hymenochaete tabacina; 2 km S od wsi Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.11.20; liściasta kępa zarośli ( krzaczaste wierzby, brzozy i osiki ) w lekkim zagłębieniu terenu między lasami; na martwych pędach krzaczastej wierzby owocniki rozpostarto-kapelusikowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 465103 fot. 465104

ID297252 Hymenochaete tabacina; ok. 1,6 km na E od m. Piaski Wielkie w gm. Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB-34; 2017.02.11; śródleśne mokradło z kępami łozy; na gałęziach łozy rozpostarto odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907839 fot. 907840 fot. 907841

ID297268 Hymenochaete tabacina; ok. 2,5 km na SE od Dłużycy w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2017.02.18; śródleśne mokradło z łozowiskiem; gałęzie łozy rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907999 fot. 908000 fot. 908001 fot. 908002

ID297479 Hymenochaete tabacina; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.03.04; Zakrzewiony brzeg śródpolnego oczka wodnego.; Martwy konar Salix sp. Owocnik rozpostarty.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 909028 fot. 909029

Hymenofor - powiększenie:

fot. 909030

ID297707 Hymenochaete tabacina; ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.03.13; Las mieszany(sosna,dąb,dąb czerwony,brzoza,osika); na murszejącej gałęzi liściastego Grupa pozrastanych owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 910305 fot. 910306 fot. 910307

ID297884 Hymenochaete tabacina; 1,6 km na E od Dłużyny, gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-14; 2017.03.11; śródleśne mokradło z łozowiskiem; na gałęziach łozy owocniki rozpostarto-odgięte porastające dolne płaszczyzny gałęzi; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 911152 fot. 911153 fot. 911154

ID298032 Hymenochaete tabacina; ok.1km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.03.26; Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy; martwa gałąź dębowa Grupa pozrastanych owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 912046 fot. 912047 fot. 912048

ID310264 (potwierdzenie 154551) Hymenochaete tabacina; 1 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.11.18; liściaste zarośla nad strumieniem -wierzba, brzoza, czeremcha i in; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby owocniki rozpostarto-odgięte, na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 9,6" N i 19st 27' 30,1" E

fot. 970305 fot. 970306

W stosunku do zgłoszenia pierwotnego i dotychczasowych powtórnych zgłoszeń, grzybki z tego zgłoszenia rosły na innym żywicielu, po drugiej stronie drogi leśnej, w oddaleniu ok. 30 m od tamtego punktu.

ID310993 (potwierdzenie 184818) Hymenochaete tabacina; Bartodzieje Podleśne ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.12.03; obrzeża olsu z krzewami kruszyny, czarnego bzu i wierzb; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby owocniki rozpostarto-odgięte, na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 974888 fot. 974889

ID314834 Hymenochaete tabacina; 2,3 km na NE od Barlinka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2018.05.01; łozowisko nad jeziorem; na gałęziach łozy rozpostarto-odgięty, licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1002252 fot. 1002253 fot. 1002254

ID315061 Hymenochaete tabacina; Puszcza Drawska, 1 km na S od Nowej Korytnicy w gm. Drawno, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-12; 2018.06.30; łęg nad rzeką Korytnicą; na gałęziach leszczyny rozpostarto-odgięty, na kilku gałęziach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1003458 fot. 1003459 fot. 1003460

ID315555 Hymenochaete tabacina; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2018.02.17; las mieszany -sosna, brzoza, dąb, trześnia, osika i inne; na powalonym drzewku liściastym, prawdopodobnie trześni bardzo licznie; owocniki pokrywały pień i gałęzie na kilku metrach, prawie jednym cięgiem; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 55" N i 19st 24' 36,5" E

fot. 1006850 fot. 1006851 fot. 1006852 fot. 1006853 fot. 1006854

 ID319304  Hymenochaete tabacina; ok. 1 km, E, Duszno (gmina Trzemeszno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-85; 2018.10.21; zarośla wierzby krzaczastej w podmokłym obniżeniu terenu, poniżej stoku z czyżniem głogowym; uschnięta gałąź wierzby krzaczastej rozpostarte owocniki na długości ok. 1 m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003848, tak, notatka: nie
uwagi: 52°37'22,4"N 17°52'35,3"E
owocniki
fot. 1032566 fot. 1032567 fot. 1032568

ID322678 Hymenochaete tabacina; Puszcza Wkrzańska, 2,9 km na SW od Karszna, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2019.03.23; łęg olszowy; konary leszczyny rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1058885 fot. 1058886 fot. 1058887

ID323102 Hymenochaete tabacina; Puszcza Wkrzańska, 0,7 km na NW od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2019.04.27; łęg olszowy; na konarach wierzby szarej rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1062328 fot. 1062329 fot. 1062330

ID328298 Hymenochaete tabacina; 1 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2019.11.09; śródleśna niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami; na złamanym, wiszącym pędzie wierzby licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 33,3" N i 19st 24' 12,7" E

fot. 1117473 fot. 1117474 fot. 1117475 fot. 1117476 fot. 1117477 fot. 1117478 fot. 1117479

ID328423 Hymenochaete tabacina; 100 na S-W od Piask, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2019.11.22; las mieszany z krzakami wierzby; na suchy, leżących na ziemi gałęziach wierzby płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Wieluń.
fot. 1118597 fot. 1118598 fot. 1118599 fot. 1118600 fot. 1118601 fot. 1118602 fot. 1118603 fot. 1118604

ID328944 Hymenochaete tabacina; Mszar koło Wyszogóry, 1,4 km na SW od Wyszogóry w gminie Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-47; 2020.01.18; zarośla wierzbowe nad jeziorem; na gałęziach wierzbowych rozpostarto-odgięty, kilkaset owocników często pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1122262 fot. 1122263 fot. 1122264

ID329664 Hymenochaete tabacina; 1 km SE od wsi Kudłata Wieś; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.01.18; podmokły brzeg lasu -olchy, brzozy, świerki i inne; na martwych pędach krzewiastych wierzb licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 4" N i 19st 23' 9,8" E

fot. 1127179 fot. 1127180 fot. 1127181 fot. 1127182 fot. 1127183 fot. 1127184

ID329871 Hymenochaete tabacina; Puszcza Goleniowska, 0,3 km na SW od osady Miodne w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-56; 2020.02.26; okrajek śródleśnego mokradła; na gałęziach wierzby szarej rozpostarto-odgięty, kilkadziesiąt owocników często pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1128145 fot. 1128146

ID330511 Hymenochaete tabacina; Szczecin Sławociesze ,pomiędzy ul.Przylesie a rzeką Płonią, nad.Kliniska,leś.Morawsko oddz.817, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorske, AB-84; 2020.03.28; podmokłe łozowisko; krzew wierzby szarej, martwa gałązka jedna grupa wzdłuż gałęzi,licznie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: teren buchtowany przez dziki
fot. 1132154fot. 1132155fot. 1132156fot. 1132157fot. 1132158

ID330530 (potwierdzenie 128057) Hymenochaete tabacina; 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2020.03.07; śródleśna niecka, okresowo podmokła -olchy, leszczyny, świerki, krzewiaste wierzby na skraju; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 56,4" N i 19st 19' 44,8" E

fot. 1132254 fot. 1132255 fot. 1132256 fot. 1132257 fot. 1132258

ID330591 Hymenochaete tabacina; Bolesławice, 1km w stonę Świętej,Stawy Długie,ob.Święta dz.52/3a, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-64; 2020.04.04; łozowisko między stawami; martwe gałęzie wierzby szarej w kilku miejscach, wzdłuż gałęzi, w grupach; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegifot. 1132514fot. 1132515fot. 1132516fot. 1132517fot. 1132518

ID331750 Hymenochaete tabacina; 0,5km na pn od Reptowa,ZPK Torfowisko Reptowo, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.06.07; ols poprzecinany kanałami; martwe gałęzie wierzby szarej na kilku wierzbach, rozpostarty na gałęziach; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi fot. 1141749fot. 1141750fot. 1141751fot. 1141752

ID333092 Hymenochaete tabacina; Puszcza Wkrzańska, 1 km na W od Rzędzin, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-61; 2020.05.31; okrajek zarastającego jeziora; na gałęziach wierzby szarej rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1149958 fot. 1149959 fot. 1149960

ID333095 Hymenochaete tabacina; 2,2 km na SE od Lisowa, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-48; 2020.06.09; okrajek turzycowiska; na gałęziach wierzbowych rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1149984 fot. 1149985

ID333096 Hymenochaete tabacina; Rokickie Uroczysko, 1 km na S od Łęgna, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-46; 2020.06.12; łozowisko w okrajku torfowiska; na gałęziach wierzbowych rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1149989 fot. 1149990

ID333590 Hymenochaete tabacina; Pojezierze Choszczeńskie, 1,3 km S od Ognicy w gm. Dobrzany, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-99; 2020.07.23; łozowisko w okrajku torfowiska przejściowego; na gałęziach wierzbowych rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1154117 fot. 1154118

ID336384 Hymenochaete tabacina; Świnoujście 1,5km na pd.zach od strzelnicy garnizonowej, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB-21; 2020.10.03; wierzby; zamierające gałęzie wierzba szarej wzdłuż pnia dachówkowato; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi fot. 1174207fot. 1174208fot. 1174209fot. 1174210fot. 1174211

ID338204 Hymenochaete tabacina; j.Sękacz, Zapadłe, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-30; 2020.10.22; wierzby przy brzegu jeziora; zarośla wierzby wszdłuż zamierających gałęzi, licznie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi fot. 1184320fot. 1184321fot. 1184322fot. 1184323

ID340400 Hymenochaete tabacina; Wyspa Uznam (prop. rez. Łowiczanka), 4,3 km na SE od Stacji nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB-31; 2020.11.07; zadrzewienie mieszane; na konarze i gałęziach starej Prunus spinosa rozpostarto-odgięty, kilkadziesiąt owocników często pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1194782 fot. 1194783 fot. 1194784

ID340652 Hymenochaete tabacina; Glewice,1,5km w kierunku lotniska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2020.12.09; łozowisko wokół zarośniętego oczka; zamierające gałęzie wierzby szarej b.licznie, wzdłuż gałęzi i gałązek -rozpostrto i dachówkowato; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegifot. 1196050fot. 1196051fot. 1196052fot. 1196053fot. 1196054

ID341422 Hymenochaete tabacina; Szczecin Wielgowo ul.Zawrotna 19, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2020.12.30; las nieszany, głównie czeremcha i osika; martwa gałąź czeremchy wzdłuż gałęzi, zachodzące na siebie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Szczeciniak żóltobrzegi fot. 1200849fot. 1200850fot. 1200851fot. 1200852fot. 1200853fot. 1200854

ID343605 Hymenochaete tabacina; Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Łęg koło Sławęcina), 1,8 km na NW od Radaczewa, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC-08; 2021.03.30; śródleśne mokradło; na gałęziach Salix cinerea rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1215701 fot. 1215702 fot. 1215703

ID343683 Hymenochaete tabacina; J.Trzebielsk k.Lipnicy,gm.Lipnica, pow. bytomski, woj. pomorskie, CB-22; 2021.04.10; zarośla wierzby wzdłuż lini brzegowej; zmarłe gałęzie wierzby dachówkowato wzdłuż gałęzi lub zlewające się na całym odcinku; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tal
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi fot. 1216706fot. 1216707fot. 1216708

ID343690 Hymenochaete tabacina; 1km na S od Pietrzykowa,gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-20; 2021.04.11; jeziorko między polem a drogą polną z zaroślami wierzbowymi; zamierające gałezie wierzby tapetowato wzdłuż gałęzi; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi fot. 1216714fot. 1216715 fot. 1216716

ID343691 Hymenochaete tabacina; 2km na W od Trzyńca w kierunku j.Ciemino,gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-20; 2021.04.11; śródpolne jeziorko z wierzbami; zamierajace gałęzie wierzby tapetowato wzdluż pnia; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi fot. 1216721fot. 1216722fot. 1216723

ID343854 Hymenochaete tabacina; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Torfowisko Dołgie), 1,2 km na S od osady leśnej Machowica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2021.04.13; okrajek torfowiska; na gałęziach Salix rozpostarty - bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1217885 fot. 1217886

ID344037 Hymenochaete tabacina; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Kołatka), 1,5 km na SW od Brzeźnicy, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-71; 021.04.20; grąd i łozowisko; na gaęziach Corylus avellana i ok. 100 m dalej na gałęziach Salix cinerea rozpostarto-odgięty, kilkadziesiąt owocników często pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1218826 fot. 1218827 fot. 1218828 fot. 1218829 fot. 1218830

ID345123 Hymenochaete tabacina; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Wielki Karcz), 1 km na S od osady leśnej Mszczuje, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; 2021.04.28; okrajek olsu bagiennego i podmokłej łąki; na gałęziach Salix sp. rozpostarto-odgięty, kilkadziesiąt owocników często pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1226980 fot. 1226981 fot. 1226982

ID345131 Hymenochaete tabacina; Wysoczyzna Łobeska (prop. rez. Bobrowe Mokradła koło Świętoborca), 1,6 km na S od Świętoborca, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 2021.05.18; okrajek mokradła; na gałęziach Salix sp. rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1227042 fot. 1227043 fot. 1227044

ID345397 Hymenochaete tabacina; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Torfowisko Dołgie), 2,2 km na SE od Żarnowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-44; 2021.05.31; okrajek torfowiska; na gałęziach Salix sp. rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1228494 fot. 1228495

ID349503 Hymenochaete tabacina; Równina Gryficka (prop. rez. Źródliskowe Wąwozy koło Kocierza), 0,5 km na SW od Kocierza, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2021.08.21; zadrzewienie śródpolne nad strumieniem; na gałęziach Salix cinerea rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263349 fot. 1263350

ID352156 Hymenochaete tabacina; 1 km E od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.11.06; liściasta grupa drzew na skraju lasu, nad Widawką -olcha, osika, leszczyna, brzoza; na martwym, wpółleżącym pędzie leszczyny owocniki rozpostarto-kapeluszowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 2" N 19st 27' 58" E

fot. 1287362 fot. 1287363 fot. 1287364 fot. 1287365 fot. 1287366 fot. 1287367

ID352292 (potwierdzenie 120971) Hymenochaete tabacina; 1 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.11.10; liściasty pas na granicy lasu i podmokłych łąk; na martwych gałęziach krzewiastych wierzb licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1289323 fot. 1289324 fot. 1289325

ID355780 Hymenochaete tabacina; Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 2,1 km na S od Piaseczna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2022.02.18; okrajek torfowiska; na gałęziach Salix sp. rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1318078 fot. 1318079

ID356212 Hymenochaete tabacina; Elbląg, Pd skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.01.26; Zalesienie liściaste w podmokłym miejscu z Db, Kl, Wb, Os, czarnym bzem; Na 2 gałęziach i drobniutkich gałązkach krzaczastej wierzby na kilku gałęziach połączone w długie płaty; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński, potw. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'16.5"N 19°26'44.4"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1310034.html

ID358264 Hymenochaete tabacina; Równina Gryficka, 2,3 km na SE od Świeszewa, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-37; 2022.05.14; łozowisko w okrajku torfowiska; gałęzie Salix cinerea rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1343669 fot. 1343670 fot. 1343671

ID360649 (potwierdzenie 120971) Hymenochaete tabacina; 1,2 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.02; liściasty pas na granicy lasu i podmokłych łąk; kępa krzewiastych wierzb; na martwych gałęziach i pędach krzewiastej wierzby licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,023041 19,394311

fot. 1368706 fot. 1368707 fot. 1368708 fot. 1368709

ID362302 Hymenochaete tabacina; Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,6 km NE od miejscowości Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.03; łozowisko nad jeziorem; gałęzie Salix cinerea kilkadziesiąt owocników częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1381768 fot. 1381769 fot. 1381770

ID364986 Hymenochaete tabacina; Elbląg, podnóże Wsch. zbocza G. Gęsiej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.12.05; małe łozowisko między lasem liściastym a nieużytkiem; na płożącej się wierzbie, na uschniętych lub usychających gałązkach na kilku gałęziach, rozpostaro-odgięte na dużej długości gałęzi; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°09'45.0"N 19°26'33.8"E

fot. 1401783 fot. 1401784 fot. 1401785 fot. 1401786 fot. 1401787

ID365899 Hydnoporia tabacina; Goleniów, śródleśne oczko wodne Jezioro Samotne, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2023.01.23; bór sosnowy z Brz, Św, zarośla wierzbowe na brzegu jeziorka; gałęzie Salix sp. rozpostarty, licznie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Szczeciniak żółtobrzegi fot. 1408937fot. 1408938fot. 1408939fot. 1408940

ID366613 Hydnoporia tabacina; Elbląg - Krasny Las, 600 m. E od ul. Fromborskiej (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2023.02.18; Las łęgowy (Ol, Wb, Db) przy potoku; na usychających gałęziach i gałązkach krzewiastej wierzby rozpostarte i rozpostarto-odgięte w zależności od orientacji gałęzi; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°12'21.2"N 19°27'04.9"E

fot. 1417008 fot. 1417009 fot. 1417010 fot. 1417011 fot. 1417012 fot. 1417013

ID366896 Hydnoporia tabacina; Sulmin 1 km N, podmokłe zarośla na granicy pastwisk i lasu, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2023.03.26; podmokłe zarośla olchowo-wierzbowe, leszczyna, brzoza, wawrzynek wilczełyko; sucha gałęzie wierzbowe rozpostarty na kilku gałęziach wierzbowych; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1420111 fot. 1420112 fot. 1420113 fot. 1420114 fot. 1420115

ID367086 Hymenochaete tabacina; 1 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2023.03.10; las liściasty -brzoza, osika, trześnia; na leżącej na ziemi gałęzi brzozowej owocnik rozpostarto-kapelusikowaty; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1149 19,4073

fot. 1421529 fot. 1421530 fot. 1421531 fot. 1421532 fot. 1421533 fot. 1421534

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji