grzyby.pl

Hydnoporia tabacina (Sowerby) Spirin, Miettinen et K.H. Larss.

szczeciniak żółtobrzegi, szczecinkowiec tabaczkowy
Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév. [główna w czekliście] · Hymenochaetopsis tabacina (Sowerby) S.H. He et Jiao Yang
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi)
pokrój, widok z góry; 08.10.2005, Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Sadocne, willow stand along Domanizanka stream (SAD1, Q6977c); copyright © by Marek Snowarski
Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi)
pokrój, widok od spodu
Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi)
pokrój
Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi)
pokrój

cechy makroskopowe

Owocniki rozpostarte do rozpostarto-odgiętych, tworzą kilkucentymetrowe i dłuższe przylegające do podłoża skórzaste płaty, zwykle na spodniej stronie gałęzi i rozciągające się wzdłuż niej na długości do kilkudziesięciu cm; dają się łatwo oderwać od podłoża.

Hymenofor tabaczkowobrązowy, rdzawobrązowy, kawowobrązowy; o powierzchni nieregularnie gruzełkowato-szorstkej, matowej, aksamitna od wystających szczecinek; w odstającej części koncentrycznie pofalowany.

Górna powierzchnia widoczna na odstającej od podłoża części, zwykle szerokości do 10 mm, pomarańczowobrązowa, z wiekiem szarobrązowa; filcowata w dotyku; brzeg pofalowany, karbowany, przyrastający wyraźnie jaśniejszy, złotobrązowy, ochrowobiaławy.

Miąższ o konsystencji skórzastej, daje się rozerwać.Owocniki rozpostarte do rozpostarto-odgiętych, tworzą kilkucentymetrowe i dłuższe przylegające do podłoża skórzaste płaty, zwykle na spodniej stronie gałęzi i rozciągające się wzdłuż niej na długości do kilkudziesięciu cm; dają się łatwo oderwać od podłoża.

space

Górna powierzchnia widoczna na odstającej od podłoża części, zwykle szerokości do 10 mm, pomarańczowobrązowa, z wiekiem szarobrązowa; filcowata w dotyku; brzeg pofalowany, karbowany, przyrastający wyraźnie jaśniejszy, złotobrązowy, ochrowobiaławy.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki cylindryczny, nieco wygięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 5-6.5 × 1.5-2 µm [26II], 4.5-7 × 1.5-3.5 µm [110].

Podstawki wydłużone, maczugowate, 4-sterygmowe, bez sprzążki, 16-22 × 3-4.5 µm.

Cystyd brak.

Szczecinki ciemnobrązowe, wrzecionowate, grubościenne, niektóre drobno inkrustowane na szczycie, 60-90 × 7-12 µm, wystają poza hymenofor.

System strzępkowy monomityczny, strzępki o szerokości 3-8 µm, cienkościenne do grubościennych, rozgałęzione, hialinowe do brązowawych, bez sprzążek.Zarodniki cylindryczny, nieco wygięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 5-6.5 × 1.5-2 µm [26II], 4.5-7 × 1.5-3.5 µm [110].

space

Cystyd brak.

space

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Owocniki jednoroczne (czasem przerastające resztki ubiegłorocznych), wyrastają przez cały rok, obrastają gałęzie i pnie, leżące i stojące, leszczyny i wierzb, zwykle w zaroślach wzdłuż cieków wodnych. Pospolity. Owocniki jednoroczne (czasem przerastające resztki ubiegłorocznych), wyrastają przez cały rok, obrastają gałęzie i pnie, leżące i stojące, leszczyny i wierzb, zwykle w zaroślach wzdłuż cieków wodnych.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Wieloletnie owocniki, na drewnie dębu, tworzy szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa). Inne podobnie zabarwione gatunki z tego rodzaju, rosnące na leszczynie, mają w pełni rozpostarte owocniki: szczeciniak cynamonowy (Hymenochaete cinnamomea), cynamonowobrązowo zabarwiona i szczeciniak chropawy (Hydnoporia corrugata) jasnoszara, brązowawa. Podobne gatunki skórników (Stereum) nie mają szczecinek w hymenoforze.Wieloletnie owocniki, na drewnie dębu, tworzy szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa). Inne podobnie zabarwione gatunki z tego rodzaju, rosnące na leszczynie, mają w pełni rozpostarte owocniki: szczeciniak cynamonowy (Hymenochaete cinnamomea), cynamonowobrązowo zabarwiona i szczeciniak chropawy (Hydnoporia corrugata) jasnoszara, brązowawa. Podobne gatunki skórników (Stereum) nie mają szczecinek w hymenoforze.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051008.8.05 - Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi); Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Sadocne, willow stand along Domanizanka stream (SAD1, Q6977c)
051008-8
/Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Sadocne, willow stand along Domanizanka stream (SAD1, Q6977c)/ #4
znalezisko 20050914.10.05 - Hydnoporia tabacina (szczeciniak żółtobrzegi); Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt
050914-10
/Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt/ #5