grzyby.pl

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst.

smolucha świerkowa
Lasiochlaena benzoina (Wahlenb.) Pouzar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank w rodzinie Ischnodermataceae zawierającej tylko ten rodzaj.
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
hymenofor
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
pokrój

owocnik

Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
Owocnik tworzy bokiem przyrośnięte kapelusze i przylegający, zbiegający po podłożu, kapelusze szerokości 50-300 mm, odstają od podłoża na 30-150 mm, stosunkowo cienkie 10-30 mm grubości; kapelusze pojedyncze lub w dachówkowato ułożone w grupach; górna powierzchnia rdzawobrązowa, kasztanowobrązowa, z wiekiem ciemniejąca do czarnobrązowej; powierzchnia grubo promieniście bruzdowana, początkowo krótko, aksamitnie, owłosiona, z wiekiem łysa; przyrastający brzeg biały i miękki, cienki, ostry, pofalowany.
Pory początkowo białawe, wtedy uciśnięte brązowieją, z wiekiem brązowe; drobne, zaokrąglone, 4-6 na mm; młode mogą być z kroplami czerwono zabarwionej wydzieliny. Rurki 5-8 mm długości.
Miąższ jasnoochrowy, miękki, soczysty, 10-20 mm grubości; u dojrzałych owocników twardy, jasnokakaowy, jaśniejszy od rurek; bez zapachu; smak łagodny.

zarodniki

Zarodniki cylindryczne lub fasolkowate, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 5.5-6 × 2-2.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsta. Owocniki jednoroczne, wyrastają latem na martwym drewnie drzew iglastych, zwykle na świerku, rzadziej jodle, modrzewiu lub sośnie, bardzo rzadko na drewnie drzew liściastych; na pniach i pniakach, gałęziach, czasem na drewnie konstrukcyjnym. Wywołuje białą zgniliznę drewna.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

znaczenie gospodarcze

Wywołuje średnio intensywną zgniliznę drewna typu białego.
Podobna smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) rośnie na drewnie drzew liściastych, jej owocniki są grubsze, o grubym brzegu, jaśniej zabarwione i z gładszą górną powierzchnią, barwa miąższu i rurek jest zbliżona, jasna. Nie ma różnic mikroskopowych pomiędzy tymi gatunkami.

space

wybrane okazy · selected collections

#10
05 09 12 - 13
/Puszcza Białowieska/
#10
04 10 05 - 2
/Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.398 [26II]
 • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.130 [49]
 • Papousek T., Beran M, et al, 2004 — Velky fotoatlas hub z jiznich Cech. p.295 [84]
 • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.159 [17]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3093]
  Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. · synonimy: Lasiochlaena benzoina (Wahlenb.) Pouzar
  publikacje: Flisińska 2004 (as: Lasiochlaena benzoina), Friedrich 2006, Flisińska 2000 (as: Lasiochlaena benzoina), Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000 (as: Lasiochlaena benzoina), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 , Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Bartnik i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a , Domian i in. 2010, Gierczyk i in. 2017a, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Kujawa i in. 2018b, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019 , Gierczyk i in. 2019b, Bartoszek i Mleczko 2019, Kujawa i in. 2019, Chachuła i in. 2019a, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Kowalski i in. 2019, Kujawa i in. 2020a, Piskorski 2021, Chachuła i Fiedor 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Gierczyk i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Żurawlew 2018, Wołkowycki 2022, Jaworski i in. 2011

znaleziska Ischnoderma benzoinum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-21 336381 AB-51 340122 AB-54 343858 AB-65 330482 AB-75 308334 AB-76 362531 AB-84 327709 339330 AB-85 350550 340331 327550 AB-94 328055 297236 AC-05 297886 AC-27 363862 AC-37 363282 AC-48 363848 AD-07 195206 BB-00 181478 BB-37 105793 BB-80 351433 BF-14 78497 CA-89 366836 CA-98 178121 CB-15 41262 CB-20 338201 CC-73 299221 CD-01 195517 CD-96 328403 CE-27 328408 CE-28 328407 195168 CE-37 328406 CE-39 328405 CE-78 24152 DA-80 358731 93546 363856 117101 DA-81 365200 DC-08 350542 DD-85 306280 DD-99 245440 DE-31 328404 DE-45 265524 DE-46 350993 DE-54 319825 143351 336562 181247 DE-55 339141 310809 DE-56 352159 328684 352160 326937 DE-57 195476 307123 134355 175158 DF-22 24156 DF-58 24150 EC-36 337207 EE-84 74144 EF-98 31002 EG-29 95116 FE-97 366445 FG-20 75411 FG-21 177815 FG-28 40437 FG-45 190971 GF-01 318423

 ID24150  Ischnoderma benzoinum; Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni, DF-58; 2005.09.11; las bukowo-świerkowy z domieszkami; u podstawy pniaka świerkowego dwa owocniki osadzone na krótkich i krępych bocznych trzonach; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24026

 ID24152  Ischnoderma benzoinum; 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE-78; 2005.10.13; las bukowo-świerkowy z domieszkami; na zmurszałej kłodzie świerka grupa 9 owocników osadzonych bocznie; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24032

 ID24156  Ischnoderma benzoinum; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 2005.01.12; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); na zmurszałej kłodzie świerka dwa owocniki bocznie osadzone; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Marcin Piątek; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24044

 ID31002  Ischnoderma benzoinum; Strzeszyn k/Biecza, 1,5 km N, pow. Gorlice, woj. małopolskie, Las Grodzki, EF-98; 2005.09.25; Las mieszany - jodła, sosna, dąb; na murszejącym pniaku jodłowym w średnim stadium rozkładu grupka kilku owocników na pniaku, w odl. 100 m jeszcze jedno stanowisko; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u zgłaszającego, <05-09-25 Ischnoderma benzoinum>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Smolucha świerkowa
fot. 33459

 ID40437  Ischnoderma benzoinum; Rezerwat Cisy w Serednicy, FG-28; 2006.08.23; ; Na leżącej kłodzie jodłowej Trzy skupienia po kilka owocników, 20-30cm od siebie.; leg. Piotr Chachuła; det. Marcin Piątek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/30.12.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Z grzybem tym spotkałem się tylko ten jeden raz.

fot. 50986ID41262 Ischnoderma benzoinum; Lipusz, CB-15; 2006.08.31; Las sosnowo-brzozowy; Na karpie sosny 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Grażyna Domian; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 52413

ID74144 Ischnoderma benzoinum; Sukowski Las oddz. 128, ok. 1.7 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.08.19; Wilgotny i mroczny drzewostan jodłowo-sosnowy; na kłodzie martwej jodły dachówkowato w grupach po obu stronach pnia; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - fragment zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi:
fot. 113823
Siedlisko

fot. 113824 fot. 113825 fot. 113826 fot. 113827 fot. 113828
Ischnoderma benzoinum - smolucha świerkowa

 ID75411  Ischnoderma benzoinum; Wołowiec - Beskid Niski, 3 km S, FG-20; 2007.08.23; stary las jodłowy ze świerkiem i bukiem; silnie zmurszała leżąca kłoda iglasta, przypuszczalnie świerkowa kilkanaście jeszcze rosnących owocników w różnych miejscach pnia pojedynczo lub grupami od 2 do 5 szt.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <070823 Ischnoderma benzoinum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Smolucha świerkowa
fot. 116790 fot. 116791 fot. 116792 fot. 116793

 ID78497  Ischnoderma benzoinum; Karłów, P. N. Gór Stołowych, woj. dolnośląskie, BF-14; 2007.09.23; Las świerkowy; Na świerku dachówkowato; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/KK/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 123817 fot. 123818 fot. 123819

 ID93546  Ischnoderma benzoinum; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2008.03.02; Poręba świerkowa (kiedyś dumnie zwana grupa starych świerków); Na karpie świerka Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/8.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 153706

 ID95116  Ischnoderma benzoinum; Krzywa k/Gładyszowa, Beskid Niski, 1 km SE, EG-29; 2008.03.15; las mieszany - jodła, buk, pojedyncze sosny i świerki; na silnie zmurszałej kłodzie jodłowej ponad 20 owocników pojedynczo i po kilka; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080215 Ischnoderma benzoinum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smolucha świerkowa
fot. 157028

ID105793 Ischnoderma benzoinum; Porost Rezerwat, BB-37; 2008.06.28; Buczyna z domieszką świerka; Na karpie świerka zrośnięte za sobą owocniki pokryte mchem; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181377

ID117101 Ischnoderma benzoinum; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.10.05; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; na powalonej sośnie kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207080 fot. 207081

 ID134355  Ischnoderma benzoinum; rez.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2009.05.25; las mieszany-gł.jodły,buki; na powalonej,murszejącej jodle grupa ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 246596 fot. 246597

 ID143351  Ischnoderma benzoinum; 2 km SW,Kijów,pow.częstochowski, DE-54; 2009.08.23; pas liściastego lasu nad strumieniem-olchy,lipy,brzozy,leszczyny i in.; na złamanym,leżącym,murszejącym świerku kilkadziesiąt owocników,częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269319 fot. 269320 fot. 269321 fot. 269322

 ID175158  (potwierdzenie 134355) Ischnoderma benzoinum; rez.''Kobiele Wielkie'',gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany-gł.jodły i buki; na powalonych jodłach kilkanaście owocników na dwóch kłodach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu (ID: 134355), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 375108 fot. 375109 fot. 375110

 ID177815  Ischnoderma benzoinum; las między Chyrową , a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2010.10.10; las bukowo-świerkowo-jodłowy z innymi gatunkami drzew; na kłodzie świerkowej prawdopodobnie dachówkowato na całej powierzchi, co najmniej kilkadziesiąt; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 382971 fot. 382972 fot. 382973 fot. 382974

ID178121 Ischnoderma benzoinum; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.10.10; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,; o odziomka żywej sosny kilka kapeluszy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383665

 ID181247  (potwierdzenie 143351) Ischnoderma benzoinum; 2 km SW,Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2010.09.20; pas liściastego lasu nad strumieniem (w większym kompleksie lasów) -olchy,lipy,brzozy,leszczyny i in.; na złamanym,leżącym,murszejącym świerku tuzin owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: przybliżone namiary 51 01 27,0 19 14 37,8

fot. 393590 fot. 393591 fot. 393592

 ID181478  Ischnoderma benzoinum; 1,5 km W od m. Obroty gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.01.17; las sosnowo - świerkowy; na pniaku sosny 200 m od rzeki trzy grupy owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/TT/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 393998 fot. 393999 fot. 394000

 ID190971  Ischnoderma benzoinum; Komańcza, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-45; 2011.09.04; las głownie jodłowy z domieszkami m.in. buka; na leżącej kłodzie, prawdopodobnie jodłowej rzędami, kilkadziesiąt kapeluszy; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 442057 fot. 442058 fot. 442059

ID195168 Ischnoderma benzoinum; 1 km na S-E od zabudowań Łęki Duże, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.12.14; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami, rzadko świerki i jodły; na powalonej jodle w grupie - 13 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś" ale w innej gminie.
fot. 463673 fot. 463674 fot. 463675 fot. 463676 fot. 463677 fot. 463678

ID195206 Ischnoderma benzoinum; rez. Nad Jeziorem Trześniowskim, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-07; 2011.04.09; buczyna z domieszką innych gatunków; pień ściętego świerka kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagrania na dyktafon
uwagi: nadleśnictwo Świebodzin, leśnictwo Dolina, oddział 12
obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"

zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/463841.html

 ID195476  (potwierdzenie 134355) Ischnoderma benzoinum; rez.''Kobiele Wielkie'', gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2011.12.03; las jodłowo-sosnowo-bukowo-dębowy; na pniach powalonych jodeł kilkanaście owocników na dwóch kłodach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 465083 fot. 465084

ID195517 Ischnoderma benzoinum; Jezierce, 0,4 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2011.09.27; las mieszany z przewagą sosny i domieszką liściastych; kłoda sosnowa kilkanaście zejściowych owocników, jeden młody; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 143
przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, niedaleko jeziora Ósemka (mapka)
fot. 465312

pierwszą obserwację podobnych, wyłącznie zejściowych owocników odnotowałam w marcu 2009, wówczas zwrócił moją uwagę zapach anyżku, jaki wydzielały te zejściówki, dopiero teraz natrafiłam na młody (bardzo młody) owocnik

stanowisko
fot. 465313fot. 465314fot. 465315
owocniki zejściowe
fot. 465316 fot. 465317
młody owocnik
fot. 465318 fot. 465319 fot. 465320

ID245440 Ischnoderma benzoinum; 0,5 km N od wsi Teklów, gm.Ujazd, pow. tomaszowski, woj. łódzkie, DD-99; 2014.08.28; bór sosnowy; na pniaku sosny grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 34' 52" N 19st 54' 14" E

fot. 700607 fot. 700608

ID265524 Ischnoderma benzoinum; 1,8 km SW od wsi Pytowice, gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.04.11; poręba w borze sosnowym; u podstawy sosnowego pniaka pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 51,4" N i 19st 25' 39,5" E

Znalezisko omawiane w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/234241.html

ID297236 Ischnoderma benzoinum; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.11.27; kwaśna buczyna z domieszką pojedynczych sosen; na kłodzie sosnowej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907630 fot. 907631 fot. 907632

ID297886 Ischnoderma benzoinum; 0,6 km na NW od Koszewa, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-05; 2017.03.12; drzewostan grądowy z domieszką So; na murszejącej kłodzie So w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 911184 fot. 911185 fot. 911186

 ID299221  Ischnoderma benzoinum; Modliszewko (gmina Gniezno), 2,6 km NE, pow. gnieĽnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2012.10.20; las mieszany; pniak sosny dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003837, tak, notatka: nie
uwagi: 52st 37' 44.1" N 17st 38' 49.8" E
Nadle¶nictwo Gniezno, le¶nictwo Brody

fot. 917688 fot. 917689 fot. 917690 fot. 917691 fot. 917692 fot. 917693

ID306280 Ischnoderma benzoinum; Hermanów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2017.09.27; las sosnowy z domieszkami, brzoza, dąb, buk; karpa sosnowa jeden owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 951022 fot. 951023

 ID307123  (potwierdzenie 134355) Ischnoderma benzoinum; rez. ''Kobiele Wielkie'', gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2017.10.14; las mieszany -gł. jodły, buki; na pniach powalonych jodeł ponad 40 owocników na dwóch pniach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 955089 fot. 955090 fot. 955091

 ID308334  Ischnoderma benzoinum; Puszcza Goleniowska, 2,7 km na E od Klinisk, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-75; 2017.10.03; bór sosnowy; na odziomku po ściętej sośnie w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 7/GD/19.04.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 959755 fot. 959756 fot. 959757

 ID310809  Ischnoderma benzoinum; 1,5 km N od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.12.09; bór sosnowy; u podstawy sosnowego pieńka grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 27/JN/15.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 47,5" N i 19 st 22' 23,4" E

fot. 973662 fot. 973663 fot. 973664 fot. 973665

ID318423 Ischnoderma benzoinum; Górecko Kościelne, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, GF-01; 2018.09.23; Rezerwat Szumy, las mieszany, w pobliżu strumień; na omszałym pniu drzewa gromadnie, wiele owocników na pniu; leg. Jan Kowalski; det. Janusz Słowiński; eksykat: jak nie jak tak, zostanie przesłany, na forum, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1020660.html

 ID319825  Ischnoderma benzoinum; 1,3 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2018.10.07; wilgotny las mieszany -brzoza, osika, świerk, sosna, leszczyna, dąb i inne; na murszejącym pniaku sosnowym jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 29/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 21" N i 19st 15' 8" E

fot. 1036204 fot. 1036205 fot. 1036206

ID326937 Ischnoderma benzoinum; 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.09.17; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki, brzozy i inne; na pniu powalonej jodły grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 5,5" N i 19st 30' 44,5" E

fot. 1106887 fot. 1106888 fot. 1106889 fot. 1106890
.
7.09.
fot. 1106891 fot. 1106892

ID327550 Ischnoderma benzoinum; na pd. od drogi leśnej Szczecin Wielgowo-Sowno,przy granicy Zespołu Przyrodniczo-krajobrazowego Torfowisko Reptowo pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB-85; 2019.11.15; ubogi las sosnowy na wyekspolatowanym torfowisku; u podstawy pnia sosny kilka owocników w odległości kilkunastu cm od siebie; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Lożek; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 2/MSL/6.01.2020, tak, notatka: nie
uwagi: owocniki z wyrażnym strefowaniem , przepraszam za jakość zdjęćfot. 1111165fot. 1111166fot. 1111167

ID327709 Ischnoderma benzoinum; Szczecin Wielgowo, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorske, AB-84; 2019.11.23; las komunalny sosnowy; pień sosny kilkanaście owocników w grupie ,kilka osobno; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, Stacja ISRL PAN, 1/MSL/6.01.2020, tak, notatka: nie
uwagi: młode owocnikifot. 1112513fot. 1112514fot. 1112515fot. 1112516fot. 1112517

ID328055 Ischnoderma benzoinum; Puszcza Bukowa (prop. rez. Jez. Czarne), 1,5 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.11.13; strefa ekotonowa jeziora przy drzewostanie modrzewiowym; na murszejącej kłodzie modrzewiowej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1115084 fot. 1115085 fot. 1115086

ID328403 Ischnoderma benzoinum; 800 m na W od Namysłaków, pow. OSTRÓW WIELKOPOLSKI, woj. wielkopolskie, CD-96; 2019.11.10; las mieszany; na leżącej kłodzie sosny kilka osobników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Taczanów Leśnictwo Biskupice, oddział 604.
fot. 1118432 fot. 1118433 fot. 1118434 fot. 1118435 fot. 1118436 fot. 1118437

ID328404 Ischnoderma benzoinum; 1,3 km na N od Ignacewa, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-31; 2019.11.11; las mieszany; na powalonej kłodzie sosny 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Wieluń Leśnictwo Mokry Las, oddział 92.
fot. 1118443 fot. 1118444 fot. 1118445 fot. 1118446

ID328405 Ischnoderma benzoinum; 500 m na S-W od Gaszyna, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2019.02.23; las sosnowy, z domieszką brzozy, czeremchy; na powalonej kłodzie sosny 17 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Gmina Wieluń.
fot. 1118453 fot. 1118454 fot. 1118455 fot. 1118456 fot. 1118457

ID328406 Ischnoderma benzoinum; 400 m na N-E od Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2019.11.20; żwirownia; na pniaku sosny 1 owocnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Bolesławiec.
fot. 1118462 fot. 1118463 fot. 1118464

ID328407 Ischnoderma benzoinum; 650 m na E od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2019.11.02; las mieszany; na leżącej kłodzie świerkowej 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki, oddział 811.
fot. 1118471 fot. 1118472 fot. 1118473 fot. 1118474 fot. 1118475

ID328408 Ischnoderma benzoinum; 1,1 km na W od Tybli Małych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2019.11.20; las jodłowy, z domieszką dębów, brzóz, sosen; na powalonej kłodzie sosny 4 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki.
fot. 1118485 fot. 1118486 fot. 1118487 fot. 1118488 fot. 1118489

ID328684 Ischnoderma benzoinum; 1,6 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.12.14; bór sosnowy graniczący z olsem; na pniu powalonej sosny grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 57,7" N i 19st 25' 59" E

fot. 1120318 fot. 1120319 fot. 1120320 fot. 1120321 fot. 1120322
siedlisko
fot. 1120323

ID330482 Ischnoderma benzoinum; Puszcza Goleniowska, 0,8 km na NW od Miękowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2020.03.11; okrajek boru mieszanego przy mokradle; na kłodzie sosnowej w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1132048 fot. 1132049 fot. 1132050

ID336381 Ischnoderma benzoinum; Świnoujście 2km na pd.zach od strzelnicy garnizonowej, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB-21; 2020.10.03; brzezina bagienna z sosną; pień obumarłej sosny kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha świerkowa fot. 1174190fot. 1174191fot. 1174192fot. 1174193 ID336562  (potwierdzenie 319825) Ischnoderma benzoinum; 1,3 km SW od wsi Kijów; gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.10.03; wilgotny las mieszany -brzoza, osika, świerk, sosna, leszczyna, dąb; na sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1175604 fot. 1175605

ID337207 Ischnoderma benzoinum; ok. 30 m na S od południowej granicy rezerwatu Zwierzyniec,gm. Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC-36; 2020.10.16; Bór sosnowo-świerkowy z domieszkami,droga pożarowa; martwa sosna Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. G.Domian; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1179894 fot. 1179895 fot. 1179896

ID338201 Ischnoderma benzoinum; Trzyniec, 1km w stronę Starej Brdy,nad Brdą, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-20; 2020.10.22; kwatera świerkowa, na zboczu wśrod sosen; leżące kłody świerkowe kilka młodych owocników na kilku kłodach; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Smolucha świerkowa fot. 1184302fot. 1184303fot. 1184304fot. 1184305

ID339141 Ischnoderma benzoinum; 1,5 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.11.07; bór sosnowy, tyczkowina; u podstawy pnia martwej, młodej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 7,5" N 19st 20' 16" E

fot. 1188856 fot. 1188857

ID339330 Ischnoderma benzoinum; Szczecin Wielgowo,Nadl.Kliniska,Leśn.Wielgowo odz.553, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2020.11.15; bór sosnowy; leżaca sosna jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha świerkowafot. 1189466fot. 1189467fot. 1189468fot. 1189469

ID340122 Ischnoderma benzoinum; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na NW od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2020.11.05; bór mieszany; na kłodzie Pinus sylvestris w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1193791 fot. 1193792 fot. 1193793 fot. 1193794

ID340331 Ischnoderma benzoinum; 4km na pnwsch od Szczecina Wielgowa w stronę Sowna,Nadl.Kliniska,Leśn.Sowno,odz.653 gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.11.29; las sosnowy ze świerkiem; pieniek sosnowy kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha świerkowafot. 1194564fot. 1194565fot. 1194566

ID343858 Ischnoderma benzoinum; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Torfowisko Dołgie), 1,6 km na SE od osady leśnej Machowica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2021.04.13; bór świerkowy; na kłodzie cienkiego Picea abies pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1217931 fot. 1217932 fot. 1217933

ID350542 Ischnoderma benzoinum; las ok. 1,5km na pn od Lidzbarka, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC-08; 2021.09.18; wilgotny, mszysty las iglasty: głównie świerk i sosna; na martwym pniu złamanego świerka, w pobliżu podstawy kilka owocników; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: pory i brzeg kapelusza po krótkim czasie silnie brązowiały
fot. 1270948fot. 1270949fot. 1270950

ID350550 Ischnoderma benzoinum; ZPK Torfowisko Reptowo,Nadl.Kliniska,Leśn.Niedźwiedź,oddz.724, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2021.09.24; brzezina bagienna z sosną; pień sosny kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha świerkowafot. 1271037fot. 1271038fot. 1271039fot. 1271040fot. 1271041fot. 1271042

ID350993 Ischnoderma benzoinum; Żarki ( Borowiecko ); gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.10.02; resztki zniszczonego przez trąbę powietrzną w 2008r boru sosnowego; obecnie gł. młodnik dębowo-brzozowy; grupa pozostawionych powalonych przez trąbę drzew; na zmurszałej sosnowej kłodzie grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 14" N 19st 28' 28,5" E

fot. 1275943 fot. 1275944 fot. 1275945 fot. 1275946 fot. 1275947

ID351433 Ischnoderma benzoinum; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Jezioro Długie), 1,5 km na E od Ińska, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, BB-80; 2021.10.13; bór mieszany (So, Bk, Db, Brz); na kłodzie Pinus sylvestris w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1279683 fot. 1279684 fot. 1279685 fot. 1279686

ID352159 Ischnoderma benzoinum; 1 km NW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.11.05; bór sosnowy ( obecnie poręba ) graniczący z olsem; na powalonej sośnie grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 35" N 19st 26' 57" E

fot. 1287399 fot. 1287400 fot. 1287401 fot. 1287402

ID352160 Ischnoderma benzoinum; 0,5 km SW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.11.05; bór sosnowy; na sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 4,3" N 19st 27' 17,3" E

fot. 1287406 fot. 1287407

ID358731 Ischnoderma benzoinum; Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina strumienia Jasień, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2021.11.26; olcha, świerk, buk, dąb; zmurszały pień świerkowy kilkanaście pozrastanych owocników w kilku skupieniach; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki emanowały bardzo przyjemnym zapachem na odległość (2021), zdjęcia poniżej: fot. 1348404fot. 1348405fot. 1348406fot. 1348407fot. 1348408suszek jest z 26.06.2022fot. 1348409fot. 1348410

ID362531 Ischnoderma benzoinum; 0,8km N od Swojcina, gm.Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB-76; 2022.10.08; las mieszany Bk, Db ,Brz, So; obrośnięta mchem kłoda sosnowa kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha świerkowa fot. 1383368fot. 1383369fot. 1383370
Nadl.Kliniska, Leśn.Poczernin, odz.558B

ID363282 Ischnoderma benzoinum; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,5 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.23; kwaśna dąbrowa; pniak po ściętej Pinus sylvestris kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1388552 fot. 1388553 fot. 1388554

ID363848 Ischnoderma benzoinum; Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,3 km SE od Moczydła, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-48; 2022.10.26; kwaśna buczyna; na odciętym czubie Pinus sylvestris kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1393280 fot. 1393281 fot. 1393282

ID363856 Ischnoderma benzoinum; TPK Gdańsk Matemblewo, Droga Lipnicka, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.11.02; las mieszany, sosna, buk, brzoza, inne; pniaki sosnowe po kilka na trzech pniakach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1393341fot. 1393342fot. 1393343

ID363862 Ischnoderma benzoinum; Równina Pyrzycka (prop. rez. Janowskie Murawy w Barlineckim PK), 0,6 km na SW od Janowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2022.10.28; bór mieszany; na kłodzie Pinus sylvestris kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1393392 fot. 1393393 fot. 1393394

ID365200 Ischnoderma benzoinum; Gdańsk Górki-Wschodnie, otulina rez. Ptasi Raj, Wyspa Sobieszewska, po lewej od wejścia na plażę nr 19, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-81; 2022.12.17; nadmorski bór sosnowy, ols międzywydmowy, olsza, sosna, brzoza, osika, jarzębina; zmurszały pień sosny pojedynczy pozrastany owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1403051 fot. 1403052 fot. 1403053

ID366445 Ischnoderma benzoinum; Szklarnia - 50.657164, 22.412956, pow. janowski, woj. lubelskie, FE-97; 2023.02.28; Las jodłowy; na powalonej, martwej jodle Trzy owocniki; leg. Robert Kozak; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1415076.html
uwagi: fot. 1415163fot. 1415164

ID366836 Ischnoderma benzoinum; Gdańsk-Matarnia, lasek położony pomiędzy stacją kolejki PKM Gd.Matarnia a lotniskiem w Rębiechowie, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2023.03.23; las mieszany z przewagą sosny, dąb, świerk, brzoza, buk, jawor, jarzębina; kłoda sosnowa 12 owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1419481 fot. 1419482 fot. 1419483 fot. 1419484

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji