Oznaczenie !!! po numerze pozycji na liście stosuje się dla przypadków gdy nie ma wyłączeń spod ochrony ze wskazań gospodarczych.
Usnea (brodaczka)
Usnea
brodaczka

cały rodzaj
objaśnienie skrótów

historia ochrony porostów

Po raz pierwszy porosty pojawiły się na liście chronionych w 1957 r. Ochronie częściowej, jako rośliny lecznicze i przemysłowe, został poddany rodzaj brodaczka (Usnea) i płucnica islandzka (Cetraria islandica) oraz granicznik płucnik (Lobaria pulmonaria); dodatkowo była adnotacja że porosty nadrzewne można pozyskiwać jedynie z drzew ściętych w ramach gospodarki leśnej. Formuła ta została powtórzona w 1983 r.

Na liście z 1995 r. granice ochrony zostały zakreślone bardzo szeroko; zostały wymienione rodzaje i rodziny poddane ochronie ścisłej w całości; łącznie 9 pozycji; w ochronie częściowej wymieniona jest tylko płucnica islandzka (Cetraria islandica).

Lista z 2001 r. powtarza listę z 1995 r. jedyna zmiana to usunięcie dwóch wyjątków ochrony z rodziny pawężnicowate (Peltigeraceae).

Lista z 2004 r. po raz pierwszy jest precyzyjniejszą specyfikacją obejmującą ponad 60 pozycji, w tym obok gatunków, w wielu przypadkach, całe rodzaje.

Lista z 2014 r. zmieniam a przede wszystkim precyzuje, w poszczególnych pozycjach są wymienione tylko chronione gatunki porostów.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji