grzyby.pl

Xanthoparmelia delisei (Duby) O. Blanco et al.

żełuczka Delisa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka smukła (Xanthoparmelia angustiphylla)Nyl. (Xanthoparmelia loxodes)

występowanie