jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia delisei (Duby) O. Blanco et al.

żełuczka Delisa