grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia delisei (Duby) O. Blanco et al.

żełuczka Delisa
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka smukła (Xanthoparmelia angustiphylla)Nyl. (Xanthoparmelia loxodes)