chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.83)

Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen

brodaczka rozpierzchła