chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (1.122)

Solorina spongiosa (Ach.) Anzi

dołczanka gąbczasta