grzyby.pl

Usnea carpinea Bystrek

brodaczka grabowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka sztywna (Usnea rigida)brodaczka haczykowata (Usnea uncinulata)

występowanie

"niejasna pozycja systematyczna"
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.67 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.