jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina baltica Lettau

odnożyca bałtycka