chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.69)

Usnea cavernosa Tuck.

brodaczka jamkowata