grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia mougeotii (Schaer.) Hale

żełuczka Mougeota
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliaNyl. (Xanthoparmelia loxodes)żełuczka Plitta (Xanthoparmelia plittii)