jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia mougeotii (Schaer.) Hale

żełuczka Mougeota