grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.

odnożyca kępkowa
Ramalina Ramalina Ramalina RamalinaRamalinaodnożyca mączysta (Ramalina farinacea)odnożyca jesionowa (Ramalina fraxinea)