jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.

odnożyca kępkowa