grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Evernia mesomorpha Nyl.

mąkla odmienna
Evernia Evernia Evernia EverniaEverniamąkla rozłożysta (Evernia divaricata)mąkla tarniowa (Evernia prunastri)