jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Evernia mesomorpha Nyl.

mąkla odmienna
⇑ Evernia
skróty strony i portalu