jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina motykana Bystrek

odnożyca Motyki