chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003) "mylnie podana z Sudetów"
· ochrona ścisła (I.87)

Usnea diplotypus Vain.

brodaczka skalna