chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.99)

Usnea wasmuthii Räsänen

brodaczka Wasmutha