jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al.

żełuczka drobna