grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al.

żełuczka drobna
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka Plitta (Xanthoparmelia plittii)żełuczka wąskolistna (Xanthoparmelia stenophylla)