grzyby.pl

Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al.

żełuczka drobna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka Plitta (Xanthoparmelia plittii)żełuczka wąskolistna (Xanthoparmelia stenophylla)

występowanie