chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.70)

Usnea caucasica Vain.

brodaczka kaukaska