jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina obtusata (Arnold) Bitter

odnożyca tępa