grzyby.pl

Usnea

brodaczka
Parmeliaceae Parmeliaceae Parmeliaceae ParmeliaceaeParmeliaceaemąklik otrębiasty (Pseudevernia furfuracea)złotlinka (Vulpicida)
Ochronie podlegały wszystkie gatunki rodzaju od 1983 (częściowej) i od 1995 ścisłej. Od 2014 r. chronione gatunki są wyspecyfikowane. Z uwagi na to, że ochronie podlegał cały rodzaj od 1983, to przy poszczególnych gatunkach jako rok wprowadzenia ochrony podano ten rok, nawet gdy gatunek został opisany później.
objaśnienie skrótów