chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.58)

Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin

błyskotka jasna