grzyby.pl

Usnea rigida (Ach.) Röhl. [🔉 * ri·gi·da]

brodaczka sztywna
Usnea glauca Motyka · Usnea montana Motyka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uwagi

W rozporządzeniu o gatunkach chronionych (2014) są podane w osobnych pozycjach wg czeklisty /Fałtynowicz, W, 2003 [153s322]/ synonimy tego gatunku: Usnea montana (brodaczka górska; 66) i Usnea glauca (brodaczka sina; 84).

występowanie

Jest w czekliście Fałtynowicz (2003).[153]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.95,66,84 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Usnea rigida (Ach.) Röhl. [🔉 * ri·gi·da]Usnea montana Motyka · Usnea glauca Motyka(pl) brodaczka sztywna
rigidus, -a, -um (lat., adj.)
sztywny, twardy, wzniesiony, gruby, mocny
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fałtynowicz, W, 2003 — The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist [153]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji