chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.86)

Usnea perplectans Stirt.

brodaczka sitowa