chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.90)

Usnea plicata (L.) Weber ex F.H. Wigg.

brodaczka spleciona