chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.102)

Usnea leucosticta Vain.

brodaczka wybielona