grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (1.123)

Solorina saccata (L.) Ach.

dołczanka torbiasta
Solorina Solorina Solorina SolorinaSolorinadołczanka gąbczasta (Solorina spongiosa)