grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Heugel

żełuczka wąskolistna
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka drobna (Xanthoparmelia pulla)żełuczka ciemna (Xanthoparmelia verruculifera)