grzyby.pl

Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Heugel

żełuczka wąskolistna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka drobna (Xanthoparmelia pulla)żełuczka ciemna (Xanthoparmelia verruculifera)

występowanie