jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Heugel

żełuczka wąskolistna