jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl

odnożyca pośrednia