grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl

odnożyca pośrednia
Ramalina Ramalina Ramalina RamalinaRamalinaodnożyca jesionowa (Ramalina fraxinea)odnożyca Motyki (Ramalina motykana)