jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

odnożyca włosowata