grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.

żyłecznik zwisający