jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina calicaris (L.) Fr.

odnożyca rynienkowata