grzyby.pl

Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain.

brodaczka szczelinowata
Usnea compacta (Räsänen) Motyka · Usnea distincta Motyka · Usnea extensa Vain.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uwagi

W polskiej czekliście /Fałtynowicz, W, 2003 [153s322]/ są synonimizowane, a występujące jako osobne pozycje na liście chronionych (2014), następujące nazwy: Usnea distincta Motyka (brodaczka miotlasta, 76), Usnea compacta (Räsänen) Motyka (brodaczka zbita, 107), Usnea extensa Vain. (brodaczka wyciągnięta, 103).

występowanie

Jest w czekliście Fałtynowicz (2003).[153]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.92,76,103,107 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fałtynowicz, W, 2003 — The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist [153]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji