chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.104)

Usnea prostrata Vain.

brodaczka wyprostowana