grzyby.pl
chronionyGREJ
· takson nie ujęty w czekliście
· ochrona ścisła (I.77)

Usnea motykana Bystrek et Wójciak

brodaczka Motyki
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka szczelinowata (Usnea glabrescens)brodaczka nadobna (Usnea florida)