chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.79)

Usnea longissima Ach.

brodaczka najdłuższa
Dolichousnea longissima (Ach.) Articus