chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)
· ochrona ścisła (I.74,97)

Usnea silesiaca Motyka

brodaczka śląska brodaczka maderska
Usnea madeirensis Motyka

uwagi