grzyby.pl

Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco et al.

żełuczka ciemna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka wąskolistna (Xanthoparmelia stenophylla)

występowanie