grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco et al.

żełuczka ciemna