grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.57)

Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen

błyskotka brodawkowata