grzyby.pl

Usnea uncinulata Motyka

brodaczka haczykowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka grabowa (Usnea carpinea)brodaczka jamkowata (Usnea cavernosa)

występowanie

"niejasna pozycja systematyczna"
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.68 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.